PIT 2016

Od 2016 roku pracodawca (płatnik) ma obowiązek przy wypełnianiu PIT – 11 dla swojego pracownika. Musi ustalić między innymi rezydencje podatkową danej osoby. Pracodawca czyli płatnik składek ma obowiązek przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT – 11, w którym zawarte są informacje o dochodach pracownika uzyskanych za rok 2015, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, od prowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracodawca jest zobowiązany przekazać dokument PIT – 11 pracowników pracującym na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

FORMULARZ PIT – 11 PŁATNIK SKŁADEK MUSI PODAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

  • dochodach podatnika,
  • kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy , stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • przychodach zwolnionych od podatku,
  • pobranych zaliczkach i składkach,

W rozliczeniu za 2015 roku płatnik musi podać w formularzu czy podatnik ma ograniczony  (rezydent podatkowy w Polsce, opodatkowuje w kraju wszystkie dochody, także te zagraniczne) nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (nierezydent podatkowy, opodatkowuje w Polsce (nierezydent podatkowy, opodatkowuje w Polsce jedynie dochody pochodzące ze źródeł krajowych), co oznacza że firmy muszą zweryfikować status rezydencji pracownika.

Oznacza to w praktyce, że pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w którym kraju pracownik centrum interesów gospodarczych i osobistych. Pracodawca jest też zobowiązany do ustalenia, ile dni podatnik przebywa w Polsce, a ile w innych krajach.

Płatnik będzie musiał zdobyć zagraniczny adres zamieszkania polskiego nierezydenta podatkowego oraz jego również numer identyfikacyjny podatnik uzyskany w państwie rezydencji. W przypadku problemów warto skorzystać z pomocy prawnejW razie problemów z zmianami w zakresie prawa spółek to warto wykorzystać profesjonalnej obsługi prawnej z wykorzystaniem prawnika bądź radcy prawnego. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony: http://przemyslawmalinowski.pl/.

PIT-11 może być składany w formie papierowej tylko w przypadku firm rozliczających się od 1 do 5 podatników. Pozostałe podmioty mają obowiązek złożyć formularz drogą elektroniczną. Płatnik, który planuje złożyć dokumenty w formie papierowej, ma czas do końca stycznia na dostarczenie wszystkich dokumentów.

Sprawdź, do kiedy musisz rozliczyć się z fiskusem

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

W przypadku owiadcze skadanych przez przedsibiorcw, ktre dotycz wyboru formy opodatkowania lub zmiany dotychczasowej, kocowym terminem jest 20 stycznia. – Jeeli podatnik dotychczas rozlicza dochd z dziaalnoci gospodarczej na zasadach oglnych, a w roku 2016 chce zmieni form na ryczat bd podatek liniowy, ma czas do 20 stycznia. Przekroczenie terminu skutkuje zachowaniem poprzednich zasad opodatkowania – mwi serwisowi infoWire.pl Magorzata Sator z Urzdu Skarbowego Warszawa-Wola.

Do tego samego dnia skadamy owiadczenia o wyborze opodatkowania przychodw z najmu w formie ryczatu. Z kolei do 20 lutego podatnicy mog wybra uproszczon form wpacania zaliczek na podatek dochodowy. – Tradycyjnie do koca stycznia mamy czas na zoenie PIT-28 i rozliczenie ryczatu. Rwnie do wtedy powinny zoy deklaracj PIT-16A osoby prowadzce dziaalno gospodarcz opodatkowan w formie karty. Do koca stycznia rozliczaj si te patnicy na podstawie PIT-4E. Pozostali podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych skadaj zeznania do koca kwietnia – dodaje ekspertka.

Dla uniknicia urzdowych kolejek i stresu warto skorzysta z rzdowego systemu e-Podatki, ktry umoliwia skadanie dokumentw przez internet. Do koca 2015 r. w formie elektronicznej zostao ich zoonych ponad 44 mln.

Pobierz: darmowy program do rozlicze PIT

rdo informacji: infoWire.pl


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4cfdbc78/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Csprawdz0Edo0Ekiedy0Emusisz0Erozliczyc0Esie0Ez0Efiskusem0H22571780Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Podatek od supermarketów staje się podatkiem od handlu

Handlowcy nie potrafi si targowa. Sono za to zapac? /©123RF/PICSEL

Resort finansw rozwaa dwa warianty podatku, oba z dwiema lub trzema stawkami podatkowymi. Urzdnicy nie chc mwi ani na temat stawek, ani wysokoci kwoty wolnej, ktra ma by zwizana z podatkiem, bo wszystkie warianty s jeszcze przeliczane. Propozycj resortu finansw mamy pozna pod koniec tego tygodnia. Najwikszy kopot to z jednej stronie precyzyjne zaadresowanie nowej ustawy, z drugiej – mnstwo sprzecznych interesw wrd firm, ktre miayby by objte podatkiem.

Podstawowy podzia dotyczcy skali dziaania przebiega wedug linii hipermarkety, supermarkety, dyskonty i reszta sklepw. W tej chwili najwikszy kawaek rynku maj dyskonty na czele z wacicielem Biedronki. Te podziay przekadaj si na wizj podatku.

Mali sklepikarze i sieci handlowe z polskim kapitaem zrzeszeni w Polskiej Izbie Handlu i Forum Polskiego Handlu chc moliwe szerokiej progresji. FPH proponuje, by byo siedem progw, z ktrych najniszy wynosiby 0,1 proc. i dotyczyby firm majcych od 12 mln z obrotu rocznego. Najwysza stawka – 4 proc. – byaby liczona od 10 mld z obrotu.

Z kolei Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji opowiada si za stawk liniow (0,5 lub 0,4 proc.). Wedug POHiD w ten sposb uniknito by zarzutw o dyskryminacj, a prosty w formie podatek atwiej byoby egzekwowa. Ale i w tej grupie wida rnice interesw. Sieci hipermarketw nie s przeciwne progresji, poniewa ich obroty s o poow, a nawet wicej mniejsze ni dyskontw. Licz, e uda im si unikn maksymalnych stawek. A stawka liniowa obciyaby je tak samo jak dyskonty, czyli ich najwikszego konkurenta.

Do tego dochodz jeszcze inne podziay, np. ze wzgldu na pochodzenie wacicieli. Organizacje zrzeszajce krajowy kapita to przedsibiorcy prowadzcy sieci supermarketw. Nie wypracowuj tak wysokich obrotw, jak np. sieci zagranicznych dyskontw. Maj wikszy problem z dostpem do finansowania (nie mog liczy na wsparcie zagranicznych spek matek), przez co trudniej im konkurowa cen. Firmy zagraniczne maj dostp do finansowania i lepsze know-how, ktre pozwala im ci koszty. Obniajc mare, mog by bardzo konkurencyjne cenowo, co w poczeniu z efektem skali zapewnia im duy obrt.

Jest jeszcze kwestia handlu internetowego. W pierwotnej wersji projektu, gdy podatek mia by naliczany od powierzchni sprzeday, ten temat w ogle si nie pojawia. Sytuacja zmienia si, gdy wzito pod uwag obrt. Sklepy internetowe to konkurencja dla tradycyjnego handlu, a to on by konsultowany w sprawie podatku. Handlowcy skorzystali wic z okazji, by zasugerowa oboenie podatkiem e-handlu. – To nie jest dobry pomys. Wikszo handlujcych w internecie to mae i rednie firmy. One nie bd miay duego pola manewru: zamkn interes lub pogorsz wynik, a najwiksi nie zapac podatku, bo zarejestruj firm za granic – mwi Grzegorz Wjcik z Izby Gospodarki Elektronicznej.

Przykad e-handlu pokazuje, e potrzebne jest precyzyjne okrelenie, kto ma paci nowy podatek. Jeli przepis zostanie le sformuowany, to obejmie kady sektor, ktry zajmuje si sprzeda towarw, w tym firmy usugowe. Opodatkowane mogyby by rwnie np. kawiarnie i restauracje. To przeoyoby si na ceny, bd skoczyoby si pogorszeniem kondycji przedsibiorcw albo zwikszeniem szarej strefy (cz obrotu realizowano by poza kasami fiskalnymi).

Poniewa handlowcy s wewntrznie podzieleni w sprawie samego ksztatu podatku – to osabia ich pozycje w rozmowach z rzdem. Nie udao im si wypracowa wsplnego stanowiska, bo ich interesy si rni.

Jeszcze zanim pojawia si rzdowa wersja podatku, ju zaczy si dywagacje, jak bdzie go mona obej. Zarwno w przypadku, gdyby podatek by pobierany od powierzchni, jak i od obrotu, gwn metod miaby by podzia na spki zalene. W przypadku podatku od powierzchni wizaoby si to zapewne z koniecznoci fizycznego podziau powierzchni sklepu na mniejsze czci, np. dziay, i wyliczaniem podatku od nich.

Jak zwraca uwag jeden z naszych rozmwcw, wariant podatku od powierzchni byby bardziej kopotliwy dla duych sklepw, bo wymagaby np. oddzielania poszczeglnych czci sklepu, stawiania kas fiskalnych w kadym dziale itp., co mogoby zniechca klientw do zakupw. W przypadku podatku do obrotw w gr wchodzi podzia na mniejsze spki. Jako przykad ju jest przywoywany waciciel sklepw Media Markt i Saturn, kady ze sklepw jest oddzieln spk komandytow (ten podzia nie ma nic wsplnego z obecnym pomysem rzdu, zosta wprowadzony w ycie, jeszcze zanim zaczto o podatku od supermarketw dyskutowa).

Jednak rzd myli ju, jak tak optymalizacj uprzedzi. Jeden z czonkw Rady Ministrw w rozmowie z „Dziennikiem Gazet Prawn” nie wyklucza, e podatek bdzie naliczany w skali caej grupy, wwczas podzia nie powinien mie znaczenia.

Projekt, ktry zobaczymy prawdopodobnie w pitek, bdzie zapewne otwarciem wewntrzrzdowej dyskusji i w nim take bd mogy zaj zmiany.

Marek Chdzyski, Grzegorz Osiecki

19 stycznia 2016

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4cfdbc7a/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cpodatek0Eod0Esupermarketow0Estaje0Esie0Epodatkiem0Eod0Ehandlu0H22571260Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Ulga na nowe technologie przekształca się od 2016 r. w ulgę B+R

Ulga na nowe technologie przeksztaca si od 2016 r. w ulg B+R /©123RF/PICSEL

Jeszcze do koca tego roku, jeli przedsibiorca zakupi prawa np. do pionierskich bada i prac rozwojowych, najwieszego specjalistycznego systemu IT, patentu czy licencji – dokadniej, do wiedzy technologicznej obecnej na rynku krcej ni 5 lat – w rocznej deklaracji podatkowej za 2015 r. bdzie mg odliczy od dochodu do 50 proc. poniesionych na takie prawa wydatkw.

Zgodnie z art. 26c ustawy o PIT, od rocznego dochodu mona odliczy nie wicej ni 50 proc. wydatkw poniesionych na nabycie nowych technologii w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw, z wyjtkiem nabycia w drodze wkadu niepieninego. Nabyta nowa technologia powinna umoliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobw lub usug.

Co do zasady zakup oraz oddanie praw do uytkowania musi nastpi jeszcze w 2015 r., natomiast wyjtek stanowi wszyscy ci, u ktrych rok podatkowy nie pokrywa si z kalendarzowym. Jeeli rok podatkowy rozpocz si przed 1 stycznia 2016 r., a skoczy po 31 grudnia 2015 r., to do jego koca moliwe bdzie skorzystanie z ulgi na nabycie nowych technologii na dotychczasowych zasadach.

Nowe zasady

Od 1 stycznia 2016 r. ulga w opisanej wyej konfiguracji ustpuje miejsca uldze badawczo-rozwojowej, w skrcie uldze B+R. Nowelizacja uchyla art. 26c ustawy o PIT i wprowadza nowy art. 26e.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT obowizujcej od 1 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992), za dziaalno badawczo-rozwojow uznaje si dziaalno twrcz obejmujc badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowan w sposb systematyczny i w celu zwikszania zasobw wiedzy oraz wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowa.

To wielko przedsibiorstwa lub rodzaj poniesionych wydatkw bd determinoway warto odliczenia. I tak w rocznym PIT-cie za 2016 r. skadanym w 2017 r. od podstawy opodatkowania bdzie mona odliczy 10 proc., 20 proc. lub 30 proc. wydatkw (tzw. kosztw kwalifikowanych) poniesionych na dziaalno badawczo-rozwojow. Za koszty kwalifikowane nowela uznaje:

– wynagrodzenia i skadki pracownikw, ktrzy pracuj przy realizacji dziaalnoci badawczo-rozwojowej (w czci finansowanej przez pracodawc),

– nabycie materiaw i surowcw bezporednio zwizanych z prowadzon dziaalnoci B+R,

– ekspertyzy, opinie, usugi doradcze i usugi rwnorzdne, a take zakup wynikw bada naukowych, wiadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostk naukow na potrzeby dziaalnoci B+R,

– odpatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wycznie w prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej, jeeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powizanym z podatnikiem,

– dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztw uzyskania przychodw, odpisy amortyzacyjne od rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej, z wyczeniem samochodw osobowych oraz budowli, budynkw i lokali bdcych odrbn wasnoci.

Limit 30-proc. dotyczy pacy i opacanych skadek pracownikw zaangaowanych w badania. Jeli inwestujcy w nowinki technologiczne jest mikro, maym lub rednim przedsibiorc, obowizuje go granica 20-proc. W przypadku pozostaych podatnikw kwota kosztw kwalifikowanych nie moe przekroczy 10-proc. tych kosztw.

Nowe konsekwencje

Ulga na nabycie technologii daje moliwo sporego zaoszczdzenia na podatku dochodowym bez wikszych, restrykcyjnych warunkw. Natomiast zastpujca j ulga B+R bdzie wymagaa od inwestorw analizy i odpowiedniej kwalifikacji wasnej dziaalnoci badawczo-rozwojowej, wyodrbnienia procesw, pracownikw czy maszyn i praw zaangaowanych w badania i rozwj. By moe trzeba bdzie w tym celu zacign opinii niezalenych jednostek naukowych.

Katarzyna Miazek

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4cb191a7/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Culga0Ena0Enowe0Etechnologie0Eprzeksztalca0Esie0Eod0E20A160Er0Ew0Eulge0H22425390Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej /©123RF/PICSEL

Generalnie, jeli przedsibiorca sprzedaje towary czy usugi na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej i wydawania klientom paragonw (art. 111 ustawy o VAT).

Minister Finansw w 3 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych z dnia 4 listopada 2014 r. wskaza jednak wyjtek od tej zasady – przedsibiorca nie musi kupowa kasy fiskalnej, jeli jego obrt na rzecz osb prywatnych oraz rolnikw ryczatowych nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 z (przy dziaalnociach otwartych w zeszym roku, obrt nie moe przekroczy tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynnoci w poprzednim roku podatkowym). W tym samym paragrafie minister wskazuje, e zwolnienie obowizuje nie duej ni do 31 grudnia 2016 r.

Kasa fiskalna w dziaalnoci nieunikniona

Nie rzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy unikaj pacenia podatkw, deklarujc jedynie cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy limitu 20 tys. z. W uzasadnieniu do ww. rozporzdzenia minister zaznaczy, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz konsumentw czy rolnikw ryczatowych bdzie musia korzysta z kasy i drukowa paragony, a dostpne zwolnienia znikn. Wszystko w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw oraz praw konsumentw.

Do tej pory zwolnienia byy stopniowo okrajane, innymi sowy prawo do zwolnienia byo sukcesywnie odbierane kolejnym grupom przedsibiorcw. Warto pamita, e ostatnie zmiany w tym zakresie weszy w ycie 1 stycznia 2015 r. I tak, na lata 2015-2016 m.in. przesta obowizywa limit 20 tys. z dla konkretnych usug warsztatw samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdw, lekarzy i dentystw, prawnikw, fryzjerw i kosmetyczki oraz lokali wiadczcych usugi gastronomiczne (z wyjtkiem usug wiadczonych na pokadach samolotw i usug stowek w placwkach owiatowych prowadzonych przez te placwki). W tych obszarach ministerstwo dopatrzyo si w 2014 r. najwicej naduy w zakresie ewidencjonowania sprzeday.

Moment zakupu kasy

W przypadku przedsibiorcw wiadczcych usugi wymienione w 4 ww. rozporzdzenia (m.in. w zakresie wymiany opon, bada i przegldw technicznych pojazdw, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych), instalacja kasy fiskalnej musi by natychmiastowa. Z kolei wszyscy c, ktrych obejmuje jeszcze zwolnienie do 20 tys. z, kas bd musieli kupi po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci ( 5 ust. 1 ww. rozporzdzenia).

Katarzyna Miazek

rdo informacji: Tax Care S.A.


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c84c57b/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Costatni0Erok0Eodraczania0Ezakupu0Ekasy0Efiskalnej0H2230A60A40Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń

Wypaty wynagrodzenia za prac dokonuje si co najmniej raz w miesicu, w staym terminie /©123RF/PICSEL
  • W 2016 r. adne ze wit nie przypada w sobot. Zatem pracodawcy, ktrzy stosuj podstawow organizacj czasu pracy i dniami wolnymi z tytuu przecitnie piciodniowego tygodnia pracy s u nich soboty, nie musz wyznacza w przyszym roku innych dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracownikw. wicej »

O jedn wypat mniej

Zmiana terminu wypaty wynagrodze moe nastpi w wyniku jego przesunicia z ostatniego dnia miesica na pocztek kolejnego (np. na 5. dzie) lub operacji odwrotnej. Zamy, e mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem, a miesicem, w ktrym dochodzi do zmiany terminu wypaty wynagrodzenia, jest listopad 2015 r. Wwczas w listopadzie nie dojdzie do adnej wypaty – padziernikowe wynagrodzenie zostao bowiem wypacone w padzierniku, a listopadowe wynagrodzenie zostanie wypacone po zakoczeniu miesica do 5 grudnia 2015 r.

» zaliczki na podatek

Dokonujc wypaty wynagrodzenia pracowniczego za listopad w grudniu 2015 r., od tego przychodu ze stosunku pracy pracodawca jako patnik zobowizany jest pobra zaliczk na podatek dochodowy na zasadach okrelonych w art. 32 ustawy o pdof. Przy jej obliczaniu powinien zastosowa waciwe dla pracownika tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodw i kwot zmniejszajc podatek w pojedynczej wysokoci. Ustawodawca okreli ich wysoko w skali miesica. Std brak moliwoci zastosowania ich w miesicu, w ktrym nie nastpia adna wypata (w analizowanym przypadku – w listopadzie) nie uprawnia pracodawcy do zastosowania podwjnych kosztw uzyskania przychodw i podwjnej kwoty zmniejszajcej zaliczk na podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek od nalenego za ten miesic wynagrodzenia wypaconego w miesicu nastpnym (tu: w grudniu). To z kolei oznacza, e w omawianym przypadku zmiana terminu wypaty wynagrodze skutkuje u patnika ustalajcego zaliczki na podatek od pracowniczych nalenoci stosowaniem kosztw uzyskania przychodw i kwoty zmniejszajcej za 11 miesicy (tj. od stycznia do padziernika i za grudzie).


Pracownikowi wiadczcemu prac przez cay rok bez wzgldu na liczb wypat wynagrodze dokonanych w trakcie roku, w rozliczeniu rocznym przysuguj koszty i kwota wolna za 12 miesicy.

» rozliczenie roczne

Faktycznie zastosowane przez patnika na etapie obliczania zaliczek na podatek koszty i kwota zmniejszajca zostan przez niego wykazane w sporzdzanej po zakoczeniu roku podatkowego informacji PIT-11. W omawianym przypadku bd to kwoty przysugujce za 11 miesicy. Nie oznacza to jednak, e po stronie podatnika (pracownika) zmniejszenia te za jeden miesic przepadaj bezpowrotnie. Pracownik, ktry wiadczy prac przez cay rok podatkowy, ma prawo koszty „pominite” na etapie obliczania zaliczki odzyska w skadanym po zakoczeniu roku podatkowego zeznaniu rocznym. Tak wic ma on prawo wykaza w nim koszty za 12 miesicy oraz uwzgldni w penej wysokoci kwot zmniejszajc podatek (tj. 556,02 z). Jeeli patnik sporzdza roczne obliczenie podatku PIT-40, rwnie powinien uwzgldni koszty uzyskania przychodu za cay rok, a take zastosowa kwot zmniejszajc w penej wysokoci.

Rok z dodatkow wypat

Przeanalizujmy teraz sytuacj odwrotn, tzn. gdy nastpuje przesunicie terminu wypaty za dany miesic z pocztku nastpnego miesica na ostatni dzie miesica, ktrego wypata dotyczy (czyli np. z 5 grudnia 2015 r. na 30 listopada 2015 r.). Taka zamiana powoduje, e w miesicu, w ktrym zaczyna obowizywa nowy termin wypaty, pracownik otrzymuje wynagrodzenia za dwa miesice. Jeli nowy termin zaczby obowizywa w listopadzie 2015 r., to w miesicu tym pracownik uzyska przychd ze stosunku pracy, na ktry bdzie skadao si wynagrodzenie nalene za padziernik – patne do 5 listopada 2015 r. oraz wynagrodzenie nalene za listopad – patne 30 listopada.

» zaliczka na podatek

Od kadej ze wskazanych wypat wynagrodzenia pracodawca ma obowizek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednak przy wicej ni jednej wypacie wynagrodzenia w miesicu wane jest to, aby zaliczka na podatek bya obliczona od sumy wypat wynagrodze dokonanych w danym miesicu (tu: 5 i 30 listopada). Oznacza to, e kad kolejn wypat (tj. z 30 listopada) naley rozlicza narastajco, tj. cznie z wypat wczeniejsz (tj. z 5 listopada). Poniewa wypata obu wynagrodze w listopadzie nastpuje z jednego stosunku pracy, trzeba pamita, e ustalajc zaliczk na podatek naley zastosowa pojedyncze koszty uzyskania przychodw oraz uwzgldni miesiczn kwot zmniejszajc podatek w pojedynczej wysokoci.

» rozliczenie roczne

Dla wielu pracownikw omawiany sposb przesunicia terminu wypaty moe skutkowa otrzymaniem w roku podatkowym wynagrodze za 13 miesicy – wystarczy, e byli oni zatrudnieni od grudnia jednego roku do grudnia roku nastpnego, np. od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r., a zmiana terminu wypaty z 5. dnia nastpnego miesica na 30. dzie danego miesica nastpiaby w ktrymkolwiek miesicu, np. w listopadzie 2015 r. Wwczas, co ju zaznaczylimy, w miesicu zmiany terminu wynagrodzenia nastpi zbieg wypat za 2 miesice (w listopadzie – za padziernik i za listopad). Jak ju to rwnie zostao omwione, w trakcie roku – na etapie obliczania zaliczki – uwzgldnione zostan koszty uzyskania przychodw za 12 miesicy (w miesicu zbiegu wypat mona zastosowa tylko pojedyncze koszty). Co rwnie wane, w takiej wysokoci musz by nie tylko wykazane przez pracodawc w sporzdzanym po zakoczeniu roku podatkowego PIT-11 (lub PIT-40). Pracownik jako podatnik nie moe ich uwzgldni w wyszej wysokoci (tj. od 13 wypat) w skadanym przez siebie zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Ciela
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 2015-11-26

GOFIN podpowiada

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c7f271d/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cskutki0Epodatkowe0Ezmiany0Eterminu0Ewyplaty0Ewynagrodzen0H220A93290Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Dzięki kasom fiskalnym w warsztatach i u fryzjerów budżet w tym roku zarobi 35 mln zł

Dziki kasom fiskalnym w warsztatach i u fryzjerw budet w tym roku zarobi 35 mln z /©123RF/PICSEL

W listopadzie 2014 r. w ycie weszo rozporzdzenie, likwidujce zwolnienie z obowizku korzystania z kas fiskalnych dla niektrych grup podmiotw. Co do zasady, obowizek korzystania z kasy powstaje, jeli podmiot sprzedaje swoje usugi osobom fizycznym i jego obroty przekrocz 20 tys. z.

Jednak minister finansw ma prawo do likwidacji tego zwolnienia i z tego prawa ju skorzysta, np. w odniesieniu do przedsibiorcw prowadzcych przewz osb.

W rozporzdzeniu z listopada 2014 r. prawo do zwolnienia straciy warsztaty (podmioty zajmujce si napraw i wymian opon, napraw pojazdw silnikowych), punkty zajmujce si badaniami technicznymi pojazdw, lekarze i dentyci, prawnicy i doradcy podatkowi oraz fryzjerzy, kosmetyczki, restauracje i firmy zajmujce si sprzeda perfum.

Zgodnie z przepisami, ci przedsibiorcy musieli u siebie zainstalowa kasy fiskalne najpniej w dwa miesice od chwili rozpoczcia wiadczenia takich usug. Czyli w wikszoci przypadkw kasy zaczy dziaa od koca lutego. Obecnie resort za zaprezentowa skutki tej nowej regulacji.

50 tys. podmiotw zainstalowao kasy

Jak wynika z dokumentu opublikowanego w Rzdowym Centrum Legislacyjnego, cznie kasy fiskalne musiao zakupi ok. 50 tys. osb – tak liczb przynajmniej odnotowano w II kw. 2015 r. Jako e budet zwraca 90 proc. kosztw nabycia kasy (nie wicej ni 700 z), operacja kosztowaa budet ok. 55 mln z, a wic o ok. 7 mln z wicej ni zakada budet.

Za to resort spodziewa si, e rnica midzy zwikszonym poborem VAT a wydatkami zwizanymi z instalacj kas fiskalnych wyniesie 46 mln z dla caego roku 2015. A wic tyle budet zarobi w pierwszym roku obowizywania rozporzdzenia, a 125 mln z w drugim (w 2016 r.). Tymczasem szacunki uwzgldniajce ju wyniki II kw. mwi, e w caym roku 2015 zysk budetu signie 35 mln z, a w roku 2016 – ju 120 mln z.

Wpywy z VAT wzrosy o ponad 17 proc.

Jednak resort wskazuje, e decyzja o wprowadzeniu kas fiskalnych wrd wskazanych w rozporzdzeniu zwikszya wpywy z VAT od tej kategorii podmiotw o 17,4 proc. w II kw. 2015 r. do II kw. 2014 r.

Wzrosy take deklarowane przez usugodawcw obroty. W grupie, ktra objo cofnicie zwolnienia, wzrost obrotw wynis 31 proc., liczc II kw. 2015 r . do II kw. 2014 r. Tymczasem, jak podaje MF, w grupie przedsibiorcw, ktrzy kasy ju posiadali, wzrost obrotw w tym samym okresie wynis 5 proc.

Marek Siudaj

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c7ba232/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cdzieki0Ekasom0Efiskalnym0Ew0Ewarsztatach0Ei0Eu0Efryzjerow0Ebudzet0Ew0H22231680Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Podatkowe oszczędności na koniec roku – leasing i sponsoring

Podatkowe oszczdnoci na koniec roku /©123RF/PICSEL

W zeznaniu rocznym za 2015 r., jakie skada bdziemy w 2016 r., wykaemy osignite w 2015 r. przychody i poniesione koszty. By moe nabylimy w tym roku prawo zastosowania w rocznym PIT-cie odlicze od dochodu (przekazalimy darowizn na dom dziecka, oddalimy krew), by moe bdziemy mogli odliczy od podatku ulg na dzieci. Wysoko zobowizania wobec fiskusa mona jeszcze zoptymalizowa grudniowymi zakupami.

Zakupy do 3500 z lub umowa leasingu

Niemay koszt moe wygenerowa zakup kilku rodkw trwaych, ale uwaga – warto jednego nie moe przekracza 3500 z, liczc ju cznie np. z kosztami transportu czy montau. Z punktu widzenia prawa podatkowego nie bd one rodkami trwaymi, a co za tym idzie, zbdne bdzie wpisanie ich do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, czyli zbdna bdzie te ich amortyzacja.

Przykad 1

Przedsibiorca kupi i odda do uywania 18 grudnia br. 7 nowoczesnych biurek dla siebie i swoich pracownikw. Cena netto nabycia jednego biurka wyniosa 2 800 z (transport by darmowy). Jeszcze w grudniu rozliczy zatem w kosztach uzyskania przychodu warto 19 600 z (2800 z * 7).

A co z zakupem na firm np. samochodu o wartoci 90 000 z? Warto pamita, e rodki trwae (czyli rzeczy czy prawa drosze ni 3500 z i speniajce reszt warunkw do zakwalifikowania ich do majtku formowego) podlegaj amortyzacji dopiero od nastpnego miesica. Czyli od zakupionego za gotwk czy na kredyt w grudniu auta, pierwszy odpis amortyzacyjny stanowicy koszt firmowy miaby miejsce w styczniu. Jeli chcemy jeszcze w grudniu kupi do dziaalnoci auto i jednoczenie oszczdzi co na podatku, rozsdniejszym wyborem bdzie leasing. W tym przypadku jeszcze w kosztach grudniowych (w miesicu podpisania umowy leasingu o odpatne uytkowanie pojazdu) bdziemy mogli odliczy tzw. wpat wstpn. W zalenoci od indywidualnej umowy, wpata wstpna moe wynosi nawet kilkadziesit procent wartoci auta, co przy droszym samochodzie mogoby oznacza oszczdno na PIT-cie z rzdu kilkudziesiciu tysicy zotych.

Umowa sponsoringu

Sporym kosztem firmowym moe si rwnie okaza wydatek na sponsoring, np. lokalnego klubu sportowego czy wybranego sportowca. Przedsibiorca rozliczy w kosztach dziaalnoci tak cz wydatku na sponsoring, ktra jest rwna uzyskanej w zamian wartoci reklamy jego firmy.

Umowa sponsoringu to umowa wzajemnie zobowizujca. W zamian za finansow czy rzeczow pomoc, sponsorowany reklamuje sponsora, jego firm i jej produkty czy usugi – robi wszystko, co pozwoli zwikszy renom i popularno na rynku, co przeoy si na zwikszone przychody. Mona zatem powiedzie, e wydatki na sponsoring to tak naprawd wydatki na reklam. Std wane, aby przedsibiorca odrnia je od przekazanego np. dziecicemu klubowi sportowemu sprztu w ramach darowizny. Darowizna ma charakter jednostronnie zobowizujcej i jej o jej warto nie mona powikszy firmowych kosztw.

Przykad 2

Przedsibiorca zdecydowa si zosta sponsorem lokalnej druyny pikarskiej. W ramach umowy sponsoringu ufundowa druynie nowe profesjonalne buty sportowe i nowy sprzt treningowy, wydajc w sumie 15 000 z. Warto reklamy wyniosa za 8000 z i to wanie maksymalnie tak warto sponsor moe „wrzuci” w koszty.

Katarzyna Miazek

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c5f6fcc/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cpodatkowe0Eoszczednosci0Ena0Ekoniec0Eroku0Eleasing0Ei0Esponsoring0H22268790Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Kiedy można anulować fakturę?

Kiedy mona anulowa faktur? /©123RF/PICSEL

O anulowaniu faktury mwi jedynie fiskus i sdy – przepisy zarwno ustawy o VAT, jak i rozporzdze wykonawczych nie odnosz si do tej kwestii wcale. Jedynie, jak czytamy w art. 106 ustawy o VAT (przepisy dziau XI „Dokumentacja”, rozdziau I „Faktury”) stosuje si generalnie do dokumentowania sprzeday oraz dostawy towarw i wiadczenia usug i przekazywania innemu podmiotowi (nabywcy). Faktura potwierdza zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Zdaniem organw podatkowych zatem, faktura wystawiona, ale niewdroona do obrotu prawnego nie jest faktur w rozumieniu ustawy.

Wyjtkowe sytuacje

Jak zaznaczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2015 r. o sygn. IBPP2/443-1309/14/ICz, podatnik powinien traktowa anulowanie faktury w sposb wyjtkowy i wykorzystywa je wycznie, jeli wystpi taka wyjtkowa okoliczno. A jest ni przypadek, kiedy faktura dokumentuje czynno rzeczywicie niedokonan.

Innymi sowy, anulowa faktur mona wtedy, gdy nie doszo do dostawy towarw lub usuga nie zostaa wykonana i jednoczenie dokument nie zosta wprowadzony do obrotu prawnego, a sprzedawca posiada zarwno kopi jak i orygina faktury. W praktyce moe mie to miejsce, kiedy w drodze do nabywcy jego zamwienie zostaje skradzione.

Inaczej sprawa kradziey zamwienia i anulowania faktury bdzie wyglda przy wewntrzwsplnotowej dostawie towarw. Jeli zamwienie opucio granice Polski i poza nimi zostao skradzione, to i tak moe doj do wywozu towarw do innego kraju UE, czyli do WDT – sprzedawca nie moe anulowa faktury. Dowodem potwierdzajcym WDT s przewanie dokumenty przewozowe czy specyfikacja zamwienia. Natomiast mog nim by rwnie korespondencja handlowa z nabywc, dokumenty dotyczce ubezpieczenia transporty czy wreszcie protok policyjny potwierdzajcy, e do kradziey zamwienia doszo za granic, co potwierdza NSA w wyroku z 20 lipca 2012 r. o sygn. akt I FSK 1637/11. Brak potwierdzenia odbioru przez samego nabywc nie podwaa prawa sprzedawcy do rozliczenia transakcji na gruncie VAT-u.

Zdarzy te si moe, e klient odmawia przyjcia towaru i z tak adnotacj faktura wraca do sprzedawcy. Tutaj pada pytanie, czy w takim przypadku, kiedy nabywca by w posiadaniu faktury, mona mwi, e nie zostaa ona wprowadzona do obrotu? Organy podatkowe wyday rozbiene stanowiska w tej sprawie.

W wyroku NSA z 12 padziernika 2010 r. sd orzek, e do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego dochodzi zarwno, gdy nabywca przyjmuje faktur, ewidencjonuje j i rozlicza, jak i wtedy, gdy odsya j sprzedawcy – liczy si bowiem ju samo wyjcie wystawionej faktury poza mury firmy sprzedawcy.

Z kolei Izba w Poznaniu w interpretacji z 30 marca 2009 r. o sygn. ILPP2/443-15/09-2/MN uznaa, e w drodze wyjtku mona anulowa niesusznie wystawion faktur, jeli po pierwsze e nie doszo do wykonania usugi, a po drugie faktura nie zostaa wprowadzona do obrotu prawnego, tj. dokonano zwrotu jej oryginau i kopii i nie zostaa ujta w ewidencjach kontrahenta.

Anulujemy i orygina, i kopi

Sama czynno anulowania sprowadza si do przekrelenia obu egzemplarzy faktury, tj. jej oryginau oraz kopii, i dokonaniu na niej adnotacji, ktre uniemoliwi jej ponowne wykorzystanie. Trzeba te poda dat anulowania. Anulowanych faktur si nie wyrzuca, tylko trzyma w dokumentacji tak jak pozostae dokumenty podatkowe.

Kiedy decydujemy si anulowa faktur, ktr ju rozliczylimy w deklaracji podatkowej, w chwili jej anulowania mamy prawo skorygowa VAT naleny poprzez sporzdzenie korekty deklaracji.

Katarzyna Miazek

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c441b7f/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Ckiedy0Emozna0Eanulowac0Efakture0H220A70A770Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Obowiązek podatkowy przy usługach transportu towarów

Moment wykonania usugi

Zgodnie z podstawow zasad obowizek podatkowy z tytuu wiadczenia usug transportowych powstaje z chwil wykonania usugi. Wynika to z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Aby wic prawidowo ustali moment powstania obowizku podatkowego od usugi transportowej, naley okreli chwil jej wykonania. Przepisy o VAT nie wskazuj, co naley rozumie za wykonanie usugi, ani nie precyzuj, jakimi kryteriami posugiwa si dla okrelenia tego pojcia. Biorc jednak pod uwag, e celem usugi transportowej jest przewiezienie towarw w okrelone miejsce, mona by uzna, e usuga ta zostaje wykonana z chwil dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia. W przypadku transportu towarw, jeli dzie dokonania rozadunku nie jest tosamy z dniem dostarczenia, naleaoby przyj, e dzie zakoczenia rozadunku przewoonych towarw jest dniem wykonania usugi (przykad 1). Jak wynika z art. 786 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przez przyjcie przesyki i listu przewozowego odbiorca zobowizuje si do zapaty oznaczonych w licie przewozowym nalenoci przewonika. Przyjcie przesyki przez odbiorc oznacza, e usuga zostaa wykonana. Za uznaniem tego wanie dnia za moment wykonania usugi przemawia fakt, i przewonik za przesyk odpowiada od chwili jej przyjcia do przewozu, a do chwili wydania odbiorcy.

Jeeli natomiast przed wykonaniem usugi podatnik otrzyma cao lub cz zapaty (przedpat, zaliczk itp.), obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania wpaty, w odniesieniu do tej otrzymanej czci. Wynika to z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT (przykad 2).


Tre ujednoliconych przepisw prawnych dostpna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Wskaza przy tym naley, e w odniesieniu do usug przyjmowanych czciowo, usug uznaje si rwnie za wykonan, w przypadku wykonania jej czci, dla ktrej to czci okrelono zapat. Tak wic obowizek podatkowy dla usugi czciowej jest uzaleniony od woli stron, ktre umwiy si co do czciowego przyjmowania usugi i zapaty za czciowe jej wykonanie.

Usugi, dla ktrych ustalono terminy patnoci

Usug, dla ktrej w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze, uznaje si za wykonan z upywem kadego okresu, do ktrego odnosz si te patnoci lub rozliczenia, do momentu zakoczenia jej wiadczenia. Usug wiadczon w sposb cigy przez okres duszy ni rok, dla ktrej w zwizku z jej wiadczeniem w danym roku nie upywaj terminy patnoci lub rozlicze, uznaje si za wykonan z upywem kadego roku podatkowego, do momentu zakoczenia wiadczenia tej usugi. Wynika to z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT.

Naley tutaj podkreli, e bez znaczenia dla zastosowania tego przepisu jest dugo przyjtego przez strony okresu rozliczeniowego dla wiadczonych usug. Moe to by okres miesiczny, kwartalny, ale te okres krtszy ni miesiczny, np. 10-dniowy. Jedynie jeli okres rozliczeniowy bdzie duszy ni rok, a w danym roku nie upywaj terminy patnoci lub rozlicze, to ustawodawca wprowadzi zasad, zgodnie z ktr dana usuga jest uznawana za wykonan z upywem kadego roku podatkowego (przykad 3 i 4).

Przykad 1

Firma transportowa wiadczya na rzecz innego podatnika usug transportu towaru z miejsca A do miejsca B. Firma ta rozadowaa towar w miejscu B w dniu 2 listopada 2015 r. – w tym dniu doszo do wykonania usugi i powstania obowizku podatkowego z tego tytuu. Z chwil rozadowania towaru dokonano bowiem ostatniej czynnoci skadajcej si na wiadczon usug transportow.


Przykad 2

Przyjmujc dane z przykadu 1 zamy, e firma transportowa w dniu 30 padziernika 2015 r. otrzymaa od kontrahenta zaliczk. Obowizek podatkowy z tytuu zaliczki powsta w padzierniku w odniesieniu do otrzymanej przez usugodawc kwoty, w pozostaym zakresie obowizek podatkowy powsta w listopadzie, tj. z chwil wykonania usugi.


Przykad 3

Firma wiadczy usugi transportowe. Podpisaa z kontrahentem umow na konkretn ilo usug transportowych, ktrych wykonywanie rozpoczo si w padzierniku 2015 r., a zakoczy w grudniu 2015 r. Jeeli strony w zwizku z wykonaniem usug ustaliy nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze (np. miesiczne), to wwczas usugi transportowe zostan uznane za wykonane z upywem przyjtego okresu rozliczeniowego, np. 31 padziernika, 30 listopada i 31 grudnia (w razie ustalenia miesicznych okresw rozliczeniowych). Wtedy te powstanie obowizek podatkowy z tytuu ich wiadczenia, o ile wczeniej nie zostanie uiszczona na rzecz usugodawcy zaliczka na poczet wykonania tych usug. Jeeli za strony nie umwi si co do nastpujcych po sobie terminw patnoci lub rozlicze, to wwczas obowizek podatkowy bdzie powstawa w stosunku do kadej wiadczonej usugi transportowej osobno, z chwil jej faktycznego wykonania.


Przykad 4

Firma transportowa dokonuje kilkunastu przewozw towarw dla tej samej firmy w cigu danego miesica. Patno za usugi jest ustalana w okresach miesicznych. Tym samym usugi naley uzna za wykonane z upywem ostatniego dnia kadego miesica, np. usugi wiadczone w padzierniku zostay uznane za wykonane z dniem 31 padziernika 2015 r. i w tym czasie powsta te obowizek podatkowy, pod warunkiem, e wczeniej nie zostaa dokonana wpata caoci lub czci nalenoci.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

autor: Aleksandra Wgielska
Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 2015-11-12

GOFIN podpowiada

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c45b917/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cobowiazek0Epodatkowy0Eprzy0Euslugach0Etransportu0Etowarow0H21988320Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm