Banki ratują optymizm

Rynek finansowy w ostatnich latach mocno przyzwyczai si do systematycznej stymulacji ze strony bankw centralnych i najwidoczniej nie potrafi si bez tego obej.

Spekulacje o moliwych dziaaniach Europejskiego Banku Centralnego wyranie poprawiy nastroje inwestorom, ktrzy ponownie skierowali sw uwag w kierunku bardziej ryzykownych aktyww. Nie do, e mocno zyskiwa rynek akcyjny, to jeszcze cena baryki ropy naftowej odbia ponad 18% od tegorocznego minimum. Warto doda, e cay czas o stymulacji mwi si take w kontekcie Chin, chocia rynek coraz mniej wierzy w to, e Pekin ma pomys jak poradzi sobie z obecnym wyhamowaniem gospodarki.

Dziki czwartkowej i pitkowej sesji kluczowe indeksy S&P500 i DAX obroniy najwaniejsze dugoterminowe wsparcia, ale aby byki cakowicie przejy kontrol nad rynkiem potrzeba czego wicej. Po tak dynamicznej wyprzeday korekta prdzej czy pniej musiaa nastpi, a ze wzgldu na skal spadkw musiaa by ona take dosy pokana. Dwie dobre sesje to jednak za mao aby stwierdzi czy rynek faktycznie wraca do formy, dlatego obecny tydzie moe by jeszcze waniejszy ni poprzedni. Jeeli rynek faktycznie ma si dobrze to nie moe ju naruszy ostatnich minimw w przeciwnym razie wzrosty z kocwki ubiegego tygodnia oka si jedynie ma korekt w rednioterminowym trendzie spadkowym. Oczywicie opisywana sytuacja dotyczy indeksw amerykaskich i europejskich, na GPW sytuacja jest bardziej skomplikowana i cay czas pozostajemy w trendzie spadkowym.

Jeeli chodzi o dane makroekonomiczne, ktre poznamy w kolejnych dniach to na pierwszy plan wysuwa si wstpny odczyt PKB z USD i Wielkiej Brytanii za IV kwarta, inflacja w strefie euro, indeks Conference Board czy seria danych z Japonii. Kluczowe bdzie jednak pierwsze w tym roku posiedzenie FED-u, ktre odbdzie si w rod.

Niestety po styczniowym posiedzeniu nie jest zaplanowana konferencja prasowa, ale bardzo interesujcy powinien by komunikat, gdzie bdziemy szuka odniesie do obecnych warunkw globalnych. Po burzliwym pocztku roku FED moe zacz sygnalizowa, e kolejna podwyka stp procentowych nie nastpi zbyt szybko. Potencjalnie jest to czynnik, ktry moe utrzyma dobre nastroje wrd inwestorw, wic niewtpliwie roda bdzie najwaniejszym dniem tego tygodnia.

Pki co, poniedziakowe otwarcie nie wypada zbyt okazale na europejskich parkietach, ktre w wikszoci przypadkw trac w granicy 0,30-0,70%. WIG20 rwnie lekko traci po otwarciu i obecnie znajdujemy si 0,33% poniej pitkowego zamknicia. Zoty o poranku wyglda dosy stabilnie, co oznacza, e za dolara pacimy ponad 4,12 zotego; za euro 4,4650; za franka 4,0660; a za funta 5,8760.

Mateusz Adamkiewicz

Analityk Rynkw Finansowych

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b8322/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cbanki0Eratuja0Eoptymizm0H226290A70Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

JR HOLDING S.A. kończy rok wysokimi przychodami

W 2014 r. skonsolidowana warto przychodw z tytuu wynajmu posiadanych przez JR HOLDING S.A. nieruchomoci komercyjnych signa 4.396 tys. z, a wic wynik z 2015 roku wykaza 13% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W grudniu 2015 r. Grupa Kapitaowa zanotowaa 395 tys. z przychodw z wynajmu nieruchomoci wobec 349 tys. z osignitych w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast Spka powizana Columbus Energy S.A., w ktrej JR HOLDING S.A. posiada 35,9% akcji, wypracowaa w ostatnim miesicu 2015 r. sprzeda w wysokoci prawie 896 tys. z. Stabilny rozwj dwch segmentw biznesowych Emitenta, a mianowicie dziaalnoci w zakresie nieruchomoci komercyjnych oraz Odnawialnych rde Energii, pozwala Zarzdowi z duym optymizmem spoglda na nadchodzce kwartay 2016 r.

– Cay czas notujemy wzrost wypracowywanych przychodw w naszym podstawowym segmencie biznesowym, jakim jest wynajem powierzchni w posiadanych przez nas nieruchomociach komercyjnych. Poszukujemy take kolejnych interesujcych projektw inwestycyjnych, ktre mog nam pozwoli w dalszym cigu poprawia osigane wyniki finansowe.

Nasza Spka powizana – Columbus Energy S.A., zakoczya miniony rok wysok sprzeda sigajc blisko 12.609 tys. z. Na uwag zasuguje rwnie fakt, e podmiot ten prowadzi swoj dziaalno, a wic monta mikroinstalacji fotowoltaicznych, dopiero od lipca 2015 r. Myl, e ten rok bdzie jeszcze bardziej udany dla Columbus Energy S.A., co przyczyni si tym samym do wzrostu wartoci caej naszej Grupy Kapitaowej. – mwi January Ciszewski, Prezes Zarzdu Spki JR HOLDING S.A.

Na pocztku stycznia br. Akcjonariusze JR HOLDING S.A. podczas NWZA podjli uchwa o przyjciu zmienionego programu skupu akcji wasnych. Zarzd Spki zosta tym samym upowaniony do nabycia maksymalnie 7.800.000 szt. akcji wasnych po cenie nie niszej ni 0,10 z i nie wyszej ni 2,00 z za jedn akcj. czna kwota przeznaczona na ten cel wyniesie do 5 mln z. Termin trwania programu buy-back zosta okrelony do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania rodkw przeznaczonych na ten cel. Celem nabywania akcji wasnych bdzie ich umorzenie lub ewentualnie zostan przeznaczone do dalszej odsprzeday.

Bardzo due znaczenie dla rozwoju segmentu biznesowego JR HOLDING S.A. w obszarze Odnawialnych rde Energii bdzie miao planowane poczenie spek COLUMBUS CAPITAL S.A. oraz Columbus Energy S.A. Nowo powstay podmiot bdzie dy do zdobycia znaczcej pozycji rynkowej w brany fotowoltaiki. Jednym z najwaniejszych dugoterminowych celw bdzie rwnie zmiana rynku notowa jego akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Columbus Energy S.A. prowadzi aktualnie intensywn sprzeda usug montau instalacji fotowoltaicznych zarwno w ramach Programu PROSUMENT, jak i w ramach nowej Ustawy o Odnawialnych rdach Energii.

JR HOLDING S.A. wypracowaa w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 2.193 tys. z przy przychodach ze sprzeday wynoszcych 1.145 tys. z. Narastajco, po trzech kwartaach ub. roku skonsolidowany zysk netto Emitenta uksztatowa si na poziomie ponad 2.154 tys. z, a warto przychodw signa 3.388 tys. z. Spka od dnia 01.10.2015 r. znajduje si w skadzie Segmentu NewConnect Lead, ktry grupuje 23 najwiksze i najpynniejsze podmioty z alternatywnego rynku.

W skad Grupy Kapitaowej JR HOLDING S.A. wchodz gwnie podmioty dziaajce na rynku nieruchomoci komercyjnych. Ich gwnym przedmiotem dziaalnoci jest nabywanie nieruchomoci w atrakcyjnych cenach, a nastpnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemcw, co pozwala na wzrost generowanych przychodw i uzyskiwanie wyszej kwoty ze sprzeday tak zrestrukturyzowanych budynkw. JR HOLDING S.A. poszerzya rwnie prowadzon dziaalno poprzez zwikszenie zaangaowania kapitaowego w bran Odnawialnych rde Energii.

opr.MZB

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b5eca/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cjr0Eholding0Esa0Ekonczy0Erok0Ewysokimi0Eprzychodami0H226290A60Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

KGHM mysli o energetyce

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

W tym roku zaoenia dla miedzi zostan wykonane, problemem moe by natomiast plan dla molibdenu. Prezes KGHM Herbert Wirth pozytywnie ocenia ten projekt. Jego zdaniem zakup aktyww by „przemylany i zgodny ze strategi”. KGHM, by zrealizowa strategi przyjt na lata 2015-2020, musi wczy do portfolio zoe, ktre dooy do produkcji 50-80 tys. ton miedzi rocznie. W gr wchodzi zarwno eksploatacja w kraju, jak i za granic.

KGHM powinien koncentrowa si na dywersyfikacji geograficznej, produktowej i kosztowej. Ciekawym obszarem, z punktu widzenia zarzdu, mogaby by take energetyka – oceni w rozmowie z PAP prezes.

Doda, e plan finansowy zarzdu KGHM na 2016 rok nie przewiduje zmian w polityce dywidendowej. Polityka dywidendowa KGHM zakada, e zarzd bdzie rekomendowa wypat dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzgldnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spki oraz grupy kapitaowej.

rdo informacji: Dom Maklerski BDM S.A.


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b57e3/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ckghm0Emysli0Eo0Eenergetyce0H226290A40Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Banki centralne wesprą gospodarki

Kontrakty na Euro Stoxx 50 zwykuj o 0,430 proc., FTSE 100 futures rosn o 0,410 proc., CAC 40 futures w gr o 0,647 proc., a na DAX – zyskuj 0,327 proc.

W ubiegym tygodniu rynki „dostay wsparcie” od prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Prezes EBC Mario Draghi zasygnalizowa w czwartek, e bank moe zwikszy stymulowanie gospodarki strefy euro.

„Europejski Bank Centralny przeanalizuje swoj polityk na kolejnym posiedzeniu i moliwe jest, e wprowadzi w niej wtedy zmiany” – owiadczy wwczas Draghi.

Inwestorzy licz te na to, e bank Centralny Chin podejmie dalsze dziaania, aby wesprze swoj gospodark, ktra zanotowaa w 2015 r. najwolniejsze tempo wzrostu od 25 lat.

Podobne oczekiwania dotycz polityki monetarnej Banku Japonii – wskazuj ekonomici.

„Inwestorzy licz, e nie tylko EBC, ale te bank centralny Japonii rozszerzy swoje dziaania stymulujce gospodark” – mwi Shoji Hirakawa, gwny strateg ds. rynkw akcji w Okasan Securities Co. w Tokio.

Bank Japonii poda swoj decyzj w sprawie polityki monetarnej w pitek.

Rynki uspokoiy si te po komentarzach, jakie napyny ze wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie oceniono, e chocia chiska gospodarka sabnie, to nie bdzie w niej kataklizmu. Tak uwaa m.in. Joseph Stiglitz, laureat Nobla z ekonomii, a take Tidjane Thiam, prezes Credit Suisse Group.

Tymczasem w poniedziaek o 10.00 gracze rynkowi w Europie poznaj wskanik Ifo w Niemczech w styczniu.

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b57fe/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cbanki0Ecentralne0Ewespra0Egospodarki0H226290A10Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Trzy dni to za dużo?

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

Giedy w Azji kocz dzie wzrostami, cho 0,9 proc. w wykonaniu Nikkei i 0,75 proc. Shanghai Composite wygldaj troch blado na tle 2 proc. zanotowanych przez S&P500 w pitek. Wkraczajc w sesj europejsk ceny ropy naftowej zaczynaj niwelowa ponad jednoprocentowe wzrosty, cho wicej w tym technicznego odreagowania po 20 proc. zwyki z ubiegego tygodnia ni kolejnej fali pogorszenia sentymentu. Nic jednak nie jest jeszcze do koca przesdzone, a handel „czarnego zota” pozostaje „humorzasty”. Ale jeli dzi obdzie si bez gwatownego tpnicia, to nie powinien to by ponury zwiastun dla reszty tygodnia.

Pozostaj przy opinii, e rynki zagalopoway si w spirali pesymizmu midzy cenami ropy, a rynkiem akcji z ekstrapolacj problemw na globaln gospodark. Na szczcie w por wkroczyy banki centralne, stwierdzajc, e nic nie wskazuje na powrt kryzysu. W zeszym tygodniu ECB zasygnalizowa bardzo prawdopodobne rozszerzenie ekspansji monetarnej w marcu. Nastpny w kolejce jest Fed, ktry ma potny wpyw na inwestorw. Czy powtrzy schemat z wrzenia ubiegego roku (nacisk na zmienno rynkw finansowych i obawy o ich wpyw na gospodark), czy z padziernika (rozwj gospodarki przemawia za podwyka stp procentowych). Obstawiam to drugie, co powinno dalej uspokaja rynki.

Na FX dzi rano mamy ostudzenie pozytywnych emocji i realizacj zyskw z ostatnich dwch dni rajdu ryzyka. Jednak w szerszym ujciu wicej argumentw przemawia za kontynuacj odbicia po fatalnym starcie roku. Poniedziaek moe by okazj do zajcia pozycji pod rednioterminowe ruchy. EUR/USD zdaje si utkn na pewien czas w przedziale 1,07-1,09 i trudno tutaj szuka wartoci. Ale EUR/GBP ma wicej pola do ruchu w d, gdy przecena funta w ostatnich dniach bya przesadzona nawet jak na najwiksze obawy o Brexit. EUR/GBP jest te silnie ujemne skorelowany z rynkiem akcji, wic jeli DAX pocignie wyej, EUR/GBP znajdzie wsparcie dla spadkw. Ten scenariusz wymaga te mocniejsze postawy cen ropy naftowej, a tutaj atak zimy na pnocnej pkuli pcha ceny wyej. Pod tym ktem kuszce s tanie wyceny CAD i NOK.

Na krajowym podwrku niewiele zmian. EUR/PLN nie moe sobie poradzi ze zamaniem 4,45, nawet pomimo lepszego sentymentu zewntrznego. Ciar lokalnych problemw bdzie wadzi i bdzie potrzeba naprawd euforycznego klimatu na rynkach zewntrznych, aby apetyt na ryzyko „przegryz si” na rynek zotego.

W poniedziakowym kalendarzu wieje nud. Indeks Ifo z Niemiec do prawdopodobnie skoryguje w d, gdy trudny start roku nie mg nie pozostawi skazy na nastrojach przedsibiorcw. Po poudniu przemwienie prezesa Draghiego moe przycign uwag.

Konrad Biaas

rdo informacji: TMS Brokers SA


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b3500/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ctrzy0Edni0Eto0Eza0Eduzo0H22628980Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Prezes Kopalni Soli Wieliczka odwołany, szefowa PIP złożyła dymisję

W mundurze Kajetan d’Obyrn. Fot. Jakub Ociepa Agencja Gazeta

O decyzji RN spki poinformowao w pitkowym komunikacie Ministerstwo Skarbu Pastwa. Jak zaznaczono, zgodnie z kodeksem spek handlowych czonek zarzdu moe by w kadym czasie odwoany, tj. take przed upywem kadencji i bez podawania przyczyn.

Na pitkowym posiedzeniu rada nadzorcza wielickiej kopalni podja te uchwa w sprawie wszczcia postpowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Kopalni Soli Wieliczka SA.

Kajetan d’Obyrn peni to stanowisko od 2009 r., wczeniej m.in. zasiada w Radzie Miasta Krakowa z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Kopalnia Soli Wieliczka to jednoosobowa spka Skarbu Pastwa. Gwnym przedmiotem jej dziaalnoci jest ochrona podziemnego zabytku – zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali wiatowej wyrobisk grniczych.

Wielicka kopalnia dziaa nieprzerwanie od poowy XIII wieku. W cigu siedmiu stuleci na dziewiciu poziomach sigajcych do 327 metrw w gb wydrono 26 szybw i wybrano sl z 2040 komr. Pod Wieliczk powsta labirynt liczcy prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa si od koca XVIII w. W 1978 r. kopalnia zostaa wpisana na I List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

– – – – –

28 stycznia podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli pastwowej posowie opiniowa bd odwoanie Iwony Hickiewicz z funkcji szefowej Pastowej Inspekcji Pracy. Zoya ju ona dymisj.

Odwoani przez PiS

20.11. Leszek witochowski odwoany z funkcji prezesa ANR. Prezesem Waldemar Humicki.

27.11. Andrzej Gross odwoany z funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. P.o. prezesa zosta Daniel Obajtek.

30.11. Jakub Karnowski zrezygnowa z funkcji prezesa Grupy PKP. 11.12. Bogusaw Kowalski zosta nowym prezesem. 13.12. zrezygnowa. Od 14.12. obowizki prezesa peni Mirosaw Pawowski.

3.12. Pawe Tamborski zrezygnowa z prezesury GPW. 12.01. now prezes zostaa Magorzata Zaleska.

7.12. Andrzej Tersa odwoany z prezesury Energi. Prezesem zosta Dariusz Kakw; funkcj zacznie peni 4 stycznia 2016 r. (decyzja z 29.12.)

7.12. Krzysztof Zamasz odwoany z prezesury Enei. Prezesem zosta Mirosaw Kowalik; funkcj zacznie peni od 7 stycznia 2016 r. (decyzja z 30.12.)

8.12. Artur Brzska odwoany z funkcji prezesa KRUS. W jego miejsce p.o. Janina Pszczkowska.

8.12. Radosaw Szatkowski odwoany z prezesury ARR. W jego miejsce p.o. Anna Gut.

8 12. Andrzej Klesyk odszed na prob ministra skarbu z prezesury PZU. Dariusz Krzewina p.o. prezesa.

8. 12. Jerzy Kurella odwoany z funkcji prezesa Tauronu. Remigiusz Nowakowski prezesem.

11.12. Mariusz Zawisza odwoany z prezesury PGNiG. Piotr Woniak p.o. prezesa.

14.12. Adam Purwin zrezygnowa z funkcji prezesa PKP Cargo. Maciej Libiszewski zosta nowym prezesem 19.01.

14.12. Andrzej Filip Wojciechowski zoy rezygnacj z prezesury PKP PLK.

16.12. Robert Dziwiski, Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zoy dymisj. Zastpi go Jacek Szer.

16.12. Dariusz Jacek Krawiec odwoany z funkcji prezesa PKN Orlen. Nowym szefem koncernu zosta Wojciech Jasiski.

31.12. Jan Chadam, prezes Gaz-System poda si do dymisji, nowym prezesem zosta Tomasz Stpie.

31.12. Odwoano Henryka Majchrzaka z PSE, nowym prezesem mianowano Eryka Kossowskiego.

07.01.16 Odwoano Marcina Moskalewicza z funkcji prezesa PERN i powoao na to stanowisko Igora Wasilewskiego.

15.01.16 Micha Kaczmarzyk zrezygnowa z funkcji dyrektora PPL i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. W to miejsce powoano Mariusza Szpikowskiego.

18.01.16 Boena Lubliska-Kasprzak przestaa by prezesem PARP.

19.01.16 Dariusz Krzewina przesta peni obowizki prezesa PZU. Nowym prezesem mianowano Michaa Krupiskiego.

21.01.16 Adam Jasser odwoany z funkcji prezesa UOKiK. Bdzie peni obowizki do czasu wyboru nowego prezesa.

22.01.16 Kajetan d’Obyrn zosta odwoany z funkcji prezesa kopalni soli w Wieliczce.

22.01.16 Iwona Hickiewicz zoya dymisj z funkcji szefowej Pastwowej Inspekcji Pracy.

(INTERIA)

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d104e87/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cprezes0Ekopalni0Esoli0Ewieliczka0Eodwolany0Eszefowa0Epip0Ezlozyla0H2260A6640Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

DM PKO BP podwyższa zalecenie dla Eurocashu

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

„Cho brana nie bdzie wolna od wpywu polityki (podatek od sieci handlowych), czynniki makroekonomiczne w 2016 r. powinny sprzyja perspektywom spek handlu hurtowego i detalicznego” – napisano w raporcie.

„Powrt inflacji cen ywnoci widoczny ju w padzierniku i listopadzie 2015 roku, w poczeniu z silnym wzrostem wolumenowym (rednioroczny wzrost sprzeday detalicznej ywnoci w cenach staych YTD to 5,1 proc.), powinny odbi si pozytywnie na wzrost LFL na rynku. Umacniajc si sprzeda LFL za 4 kwarta 2015 pokazaa ju Biedronka (+3,8 proc. rdr)” – uwaaj analitycy.

Wyjaniaj, e powodem wysokiej dynamiki sprzeday ywnoci bdzie kontynuowany wzrost pac oraz zatrudnienia i idcy za tym wzrost popytu.

rdo informacji: DM PKO BP S.A.


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d104eab/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cdm0Epko0Ebp0Epodwyzsza0Ezalecenie0Edla0Eeurocashu0H2260A6860Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Prezes Kopalni Soli Wieliczka odwołany

W mundurze Kajetan d’Obyrn. Fot. Jakub Ociepa Agencja Gazeta

O decyzji RN spki poinformowao w pitkowym komunikacie Ministerstwo Skarbu Pastwa. Jak zaznaczono, zgodnie z kodeksem spek handlowych czonek zarzdu moe by w kadym czasie odwoany, tj. take przed upywem kadencji i bez podawania przyczyn.

Na pitkowym posiedzeniu rada nadzorcza wielickiej kopalni podja te uchwa w sprawie wszczcia postpowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Kopalni Soli Wieliczka SA.

Kajetan d’Obyrn peni to stanowisko od 2009 r., wczeniej m.in. zasiada w Radzie Miasta Krakowa z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Kopalnia Soli Wieliczka to jednoosobowa spka Skarbu Pastwa. Gwnym przedmiotem jej dziaalnoci jest ochrona podziemnego zabytku – zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali wiatowej wyrobisk grniczych.

Wielicka kopalnia dziaa nieprzerwanie od poowy XIII wieku. W cigu siedmiu stuleci na dziewiciu poziomach sigajcych do 327 metrw w gb wydrono 26 szybw i wybrano sl z 2040 komr. Pod Wieliczk powsta labirynt liczcy prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa si od koca XVIII w. W 1978 r. kopalnia zostaa wpisana na I List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

– – – – –

28 stycznia podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli pastwowej posowie opiniowa bd odwoanie Iwony Hickiewicz z funkcji szefowej Pastowej Inspekcji Pracy. Zoya ju ona dymisj.

Odwoani przez PiS

20.11. Leszek witochowski odwoany z funkcji prezesa ANR. Prezesem Waldemar Humicki.

27.11. Andrzej Gross odwoany z funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. P.o. prezesa zosta Daniel Obajtek.

30.11. Jakub Karnowski zrezygnowa z funkcji prezesa Grupy PKP. 11.12. Bogusaw Kowalski zosta nowym prezesem. 13.12. zrezygnowa. Od 14.12. obowizki prezesa peni Mirosaw Pawowski.

3.12. Pawe Tamborski zrezygnowa z prezesury GPW. 12.01. now prezes zostaa Magorzata Zaleska.

7.12. Andrzej Tersa odwoany z prezesury Energi. Prezesem zosta Dariusz Kakw; funkcj zacznie peni 4 stycznia 2016 r. (decyzja z 29.12.)

7.12. Krzysztof Zamasz odwoany z prezesury Enei. Prezesem zosta Mirosaw Kowalik; funkcj zacznie peni od 7 stycznia 2016 r. (decyzja z 30.12.)

8.12. Artur Brzska odwoany z funkcji prezesa KRUS. W jego miejsce p.o. Janina Pszczkowska.

8.12. Radosaw Szatkowski odwoany z prezesury ARR. W jego miejsce p.o. Anna Gut.

8 12. Andrzej Klesyk odszed na prob ministra skarbu z prezesury PZU. Dariusz Krzewina p.o. prezesa.

8. 12. Jerzy Kurella odwoany z funkcji prezesa Tauronu. Remigiusz Nowakowski prezesem.

11.12. Mariusz Zawisza odwoany z prezesury PGNiG. Piotr Woniak p.o. prezesa.

14.12. Adam Purwin zrezygnowa z funkcji prezesa PKP Cargo. Maciej Libiszewski zosta nowym prezesem 19.01.

14.12. Andrzej Filip Wojciechowski zoy rezygnacj z prezesury PKP PLK.

16.12. Robert Dziwiski, Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zoy dymisj. Zastpi go Jacek Szer.

16.12. Dariusz Jacek Krawiec odwoany z funkcji prezesa PKN Orlen. Nowym szefem koncernu zosta Wojciech Jasiski.

31.12. Jan Chadam, prezes Gaz-System poda si do dymisji, nowym prezesem zosta Tomasz Stpie.

31.12. Odwoano Henryka Majchrzaka z PSE, nowym prezesem mianowano Eryka Kossowskiego.

07.01.16 Odwoano Marcina Moskalewicza z funkcji prezesa PERN i powoao na to stanowisko Igora Wasilewskiego.

15.01.16 Micha Kaczmarzyk zrezygnowa z funkcji dyrektora PPL i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. W to miejsce powoano Mariusza Szpikowskiego.

18.01.16 Boena Lubliska-Kasprzak przestaa by prezesem PARP.

19.01.16 Dariusz Krzewina przesta peni obowizki prezesa PZU. Nowym prezesem mianowano Michaa Krupiskiego.

21.01.16 Adam Jasser odwoany z funkcji prezesa UOKiK. Bdzie peni obowizki do czasu wyboru nowego prezesa.

22.01.16 Kajetan d’Obyrn zosta odwoany z funkcji prezesa kopalni soli w Wieliczce.

22.01.16 Iwona Hickiewicz zoya dymisj z funkcji szefowej Pastwowej Inspekcji Pracy.

(INTERIA)

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d104859/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cprezes0Ekopalni0Esoli0Ewieliczka0Eodwolany0H2260A6640Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm