KGHM mysli o energetyce

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

W tym roku zaoenia dla miedzi zostan wykonane, problemem moe by natomiast plan dla molibdenu. Prezes KGHM Herbert Wirth pozytywnie ocenia ten projekt. Jego zdaniem zakup aktyww by „przemylany i zgodny ze strategi”. KGHM, by zrealizowa strategi przyjt na lata 2015-2020, musi wczy do portfolio zoe, ktre dooy do produkcji 50-80 tys. ton miedzi rocznie. W gr wchodzi zarwno eksploatacja w kraju, jak i za granic.

KGHM powinien koncentrowa si na dywersyfikacji geograficznej, produktowej i kosztowej. Ciekawym obszarem, z punktu widzenia zarzdu, mogaby by take energetyka – oceni w rozmowie z PAP prezes.

Doda, e plan finansowy zarzdu KGHM na 2016 rok nie przewiduje zmian w polityce dywidendowej. Polityka dywidendowa KGHM zakada, e zarzd bdzie rekomendowa wypat dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzgldnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spki oraz grupy kapitaowej.

rdo informacji: Dom Maklerski BDM S.A.


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b57e3/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ckghm0Emysli0Eo0Eenergetyce0H226290A40Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Banki centralne wesprą gospodarki

Kontrakty na Euro Stoxx 50 zwykuj o 0,430 proc., FTSE 100 futures rosn o 0,410 proc., CAC 40 futures w gr o 0,647 proc., a na DAX – zyskuj 0,327 proc.

W ubiegym tygodniu rynki „dostay wsparcie” od prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

Prezes EBC Mario Draghi zasygnalizowa w czwartek, e bank moe zwikszy stymulowanie gospodarki strefy euro.

„Europejski Bank Centralny przeanalizuje swoj polityk na kolejnym posiedzeniu i moliwe jest, e wprowadzi w niej wtedy zmiany” – owiadczy wwczas Draghi.

Inwestorzy licz te na to, e bank Centralny Chin podejmie dalsze dziaania, aby wesprze swoj gospodark, ktra zanotowaa w 2015 r. najwolniejsze tempo wzrostu od 25 lat.

Podobne oczekiwania dotycz polityki monetarnej Banku Japonii – wskazuj ekonomici.

„Inwestorzy licz, e nie tylko EBC, ale te bank centralny Japonii rozszerzy swoje dziaania stymulujce gospodark” – mwi Shoji Hirakawa, gwny strateg ds. rynkw akcji w Okasan Securities Co. w Tokio.

Bank Japonii poda swoj decyzj w sprawie polityki monetarnej w pitek.

Rynki uspokoiy si te po komentarzach, jakie napyny ze wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie oceniono, e chocia chiska gospodarka sabnie, to nie bdzie w niej kataklizmu. Tak uwaa m.in. Joseph Stiglitz, laureat Nobla z ekonomii, a take Tidjane Thiam, prezes Credit Suisse Group.

Tymczasem w poniedziaek o 10.00 gracze rynkowi w Europie poznaj wskanik Ifo w Niemczech w styczniu.

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b57fe/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cbanki0Ecentralne0Ewespra0Egospodarki0H226290A10Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Trzy dni to za dużo?

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

Giedy w Azji kocz dzie wzrostami, cho 0,9 proc. w wykonaniu Nikkei i 0,75 proc. Shanghai Composite wygldaj troch blado na tle 2 proc. zanotowanych przez S&P500 w pitek. Wkraczajc w sesj europejsk ceny ropy naftowej zaczynaj niwelowa ponad jednoprocentowe wzrosty, cho wicej w tym technicznego odreagowania po 20 proc. zwyki z ubiegego tygodnia ni kolejnej fali pogorszenia sentymentu. Nic jednak nie jest jeszcze do koca przesdzone, a handel „czarnego zota” pozostaje „humorzasty”. Ale jeli dzi obdzie si bez gwatownego tpnicia, to nie powinien to by ponury zwiastun dla reszty tygodnia.

Pozostaj przy opinii, e rynki zagalopoway si w spirali pesymizmu midzy cenami ropy, a rynkiem akcji z ekstrapolacj problemw na globaln gospodark. Na szczcie w por wkroczyy banki centralne, stwierdzajc, e nic nie wskazuje na powrt kryzysu. W zeszym tygodniu ECB zasygnalizowa bardzo prawdopodobne rozszerzenie ekspansji monetarnej w marcu. Nastpny w kolejce jest Fed, ktry ma potny wpyw na inwestorw. Czy powtrzy schemat z wrzenia ubiegego roku (nacisk na zmienno rynkw finansowych i obawy o ich wpyw na gospodark), czy z padziernika (rozwj gospodarki przemawia za podwyka stp procentowych). Obstawiam to drugie, co powinno dalej uspokaja rynki.

Na FX dzi rano mamy ostudzenie pozytywnych emocji i realizacj zyskw z ostatnich dwch dni rajdu ryzyka. Jednak w szerszym ujciu wicej argumentw przemawia za kontynuacj odbicia po fatalnym starcie roku. Poniedziaek moe by okazj do zajcia pozycji pod rednioterminowe ruchy. EUR/USD zdaje si utkn na pewien czas w przedziale 1,07-1,09 i trudno tutaj szuka wartoci. Ale EUR/GBP ma wicej pola do ruchu w d, gdy przecena funta w ostatnich dniach bya przesadzona nawet jak na najwiksze obawy o Brexit. EUR/GBP jest te silnie ujemne skorelowany z rynkiem akcji, wic jeli DAX pocignie wyej, EUR/GBP znajdzie wsparcie dla spadkw. Ten scenariusz wymaga te mocniejsze postawy cen ropy naftowej, a tutaj atak zimy na pnocnej pkuli pcha ceny wyej. Pod tym ktem kuszce s tanie wyceny CAD i NOK.

Na krajowym podwrku niewiele zmian. EUR/PLN nie moe sobie poradzi ze zamaniem 4,45, nawet pomimo lepszego sentymentu zewntrznego. Ciar lokalnych problemw bdzie wadzi i bdzie potrzeba naprawd euforycznego klimatu na rynkach zewntrznych, aby apetyt na ryzyko „przegryz si” na rynek zotego.

W poniedziakowym kalendarzu wieje nud. Indeks Ifo z Niemiec do prawdopodobnie skoryguje w d, gdy trudny start roku nie mg nie pozostawi skazy na nastrojach przedsibiorcw. Po poudniu przemwienie prezesa Draghiego moe przycign uwag.

Konrad Biaas

rdo informacji: TMS Brokers SA


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1b3500/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Ctrzy0Edni0Eto0Eza0Eduzo0H22628980Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Banki stracą miliardy złotych na przewalutowaniu kredytów

Przewalutowanie kredytw po „kursie sprawiedliwym” wpdzi banki w kopoty? /©123RF/PICSEL

– Trudno jest dzisiaj dokadnie liczy koszt propozycji prezydenta. Po pierwsze, mamy bardzo niestabiln sytuacj na rynku walutowym w zwizku z obnieniem ratingu. Po drugie, nie mamy precyzyjnych informacji na temat tego, ile wynosi redni kurs, po ktrym Polacy zacigali kredyty frankowe – mwi w rozmowie z agencj informacyjn Newseria Inwestor ekonomista Marek Zuber.

Wedug raportu Zwizku Bankw Polskich oraz instytutu AMRON-SARFiN na pocztku ubiegego roku w Polsce obsugiwane byo ponad 565 tys. kredytw we frankach szwajcarskich. Od tego czasu ta liczba moga si minimalnie zmniejszy, poniewa banki wycofay ze swojej oferty kredyty denominowane w szwajcarskiej walucie. Jak jednak zauwaa Marek Zuber, koszt ich przeliczenia po „kursie sprawiedliwym” oraz nakazanie bankom zwrotu spreadu walutowego mogoby stanowi dla sektora koszt rzdu 20-40 mld zotych.

  • Jak ocenia Jakub Borowski, gwny ekonomista Crdit Agricole, prezydencki projekt ustawy o frankowiczach zakadajcy przewalutowanie rat kredytu hipotecznego moe kosztowa banki nawet kilkadziesit miliardw zotych. Komisja Nadzoru Finansowego ocenia teraz potencjalne skutki. W efekcie banki mog zmniejszy akcj kredytow. Ekspert zaznacza, e ustawa ze wzgldu na przysporzenie majtkowe budzi wtpliwoci konstytucyjne. wicej »

– Mimo wszystko propozycja Kancelarii Prezydenta to lepsze rozwizanie ni to, ktre np. procedowano w parlamencie. Poniewa uwzgldnia fakt, e przez szereg lat kredytobiorcy we frankach byli w lepszej sytuacji ni ci, ktrzy brali kredyty w zotych – zauwaa.

Propozycja pomocy osobom zaduonym we frankach zaproponowana jeszcze przez poprzedni rzd zakadaa, e kredyty bd mogy zosta przewalutowane po kursie z dnia jego zacignicia. Kosztami takiej operacji w 90 proc. miay by obcione banki, a w 10 proc. sam zadueni.

– Przeliczenie kredytw po „kursie sprawiedliwym” stanowi dzisiaj naprawd powane obcienie, biorc pod uwag to, e banki maj take inne obcienia w zwizku z wpatami do funduszu gwarancyjnego oraz podatkiem bankowym. To moe by dzisiaj na tyle duo, e stabilno systemu bankowego w Polsce moe by zagroona – stwierdza ekonomista.

Wedug danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2014 roku zysk netto polskiego sektora bankowego wynis 16,23 mld zotych. W 2015 roku jednak wyniki bankw byy wyranie gorsze: po listopadzie zarobiy o niemal 30 proc. mniej ni rok wczeniej.

Ekspert odnosi si take do decyzji agencji Standard & Poor’s, ktra w poowie stycznia 2016 roku obniya rating kredytowy Polski do poziomu BBB+ z perspektyw negatywn.

– Niestety, zeszlimy z poziomu A, ktry jest do wanym rozgraniczeniem bezpieczestwa. Mamy fundusze emerytalne, np. japoskie, ktre nie inwestuj w nic, co jest poniej ratingu A. Zatem nieco zmniejsza nam to dostp do kapitau – wyjania.

Dodaje, e konsekwencje obniki bd najbardziej widoczne wanie na rynku dunym. Zwizane jest to z mniejszym popytem na polskie obligacje skarbowe, a take wyszymi rentownociami, ktrych oczekiwa bd inwestorzy. To z kolei przeoy si na wyszy koszt obsugi dugu publicznego, ktrego wielko wedug danych z koca wrzenia 2015 roku wynosi ponad 876 mld zotych.

– Spodziewam si uspokojenia sytuacji na rynku walutowym w najbliszych tygodniach. Natomiast oczywicie relatywnie zoty moe by troch sabszy, ni gdyby nie doszo do tego obnienia ratingu. Ale z punktu widzenia caej gospodarki to nie jest za informacja. Pamitajmy o tym, e prawie 50 proc. polskiego PKB to eksport i przy sabszym zotym on jest bardziej konkurencyjny – ocenia Zuber.

Niski kurs polskiej waluty wobec euro czy dolara amerykaskiego powoduje te, e stanowi take pozytywn informacj dla inwestorw zagranicznych. Dla nich koszt wejcia na nasz rynek jest obecnie relatywnie niszy ni jeszcze kilka miesicy temu. Z drugiej strony niektrzy z nich mog si jednak wystraszy wyszego ryzyka inwestycji lub wobec obniki ratingu oczekiwa wyszych rentownoci w zwizku z inwestycjami w Polsce. Natomiast koszty obsugi dugu mog wzrosn wedug Zubera nawet o kilka miliardw zotych, a nawet bez uwzgldnienia tego efektu zaplanowane s w tym roku na 31,8 mld z.

– Przede wszystkim powinnimy robi wszystko, ebymy wrcili do wczeniejszego poziomu – podsumowuje ekonomista, dodajc, e odbudowa zaufania inwestorw do naszego rynku stanowi jedno z gwnych zada polskiego rzdu.

Wrd innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej, ktre maj rating kredytowy agencji S&P na poziomie BBB+, s m.in Hiszpania, Islandia, Meksyk czy Malta. Maj jednak pozytywn lub stabiln perspektyw. Pozostae najwaniejsze agencje wiata utrzymay ocen ratingow Polski na dotychczasowym poziomie – odpowiednio A2 (Moody’s) oraz A- (Fitch).

M. Zuber: Propozycje dotyczce frankowiczw mog zagrozi stabilnoci systemu bankowego w Polsce

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d1aebcd/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cbanki0Estraca0Emiliardy0Ezlotych0Ena0Eprzewalutowaniu0Ekredytow0H2260A2430Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Podatek od aktywów bankowych obowiązuje w wielu państwach europejskich

W Szwecji od roku 2009 tamtejsze banki i filie bankw zagranicznych obcione s coroczn opat na rzecz pastwowego funduszu przedsiwzi wspierajcych na wypadek kryzysu finansowego. Stawka tej opaty wynosia pocztkowo 0,018 proc. sumy bilansowej banku, by w roku 2011 zwikszy si do 0,036 proc. Przewiduje si, e pobieranie opaty zostanie wstrzymane po osigniciu przez wspomniany fundusz kwoty odpowiadajcej 2,5 proc. szwedzkiego produktu krajowego brutto, co powinno nastpi po 15 latach.

Podobne zaoenia legy u podstaw obowizujcej od 2011 roku w Austrii ustawy o opacie stabilizacyjnej. Z opaty tej, nazywanej potocznie podatkiem bankowym, zwolnione s instytucje finansowe o sumie bilansowej do miliarda euro. W przedziale od 1 do 20 mld euro stawka opaty wynosi 0,09 proc. sumy bilansowej, za powyej 20 mld 0,11 proc. Dla posiadanych przez banki instrumentw o charakterze spekulacyjnym obowizuje dodatkowy podatek ze stawk 0,013 proc. ich wartoci.

W ramach dziaa na rzecz odcienia budetu rzd Wgier wprowadzi w 2010 roku podatek od aktyww bankowych ze stawk 0,15 proc. dla sum bilansowych do 50 mld forintw (160 mln euro) i 0,53 proc. dla wyszych. Przez pierwsze lata podstawy opodatkowania nie zwikszano, pozostajc przy sumach bilansowych z 2009 roku.

Rozwizanie to natrafio na krytyk zagranicznych partnerw finansowych Wgier. W trakcie rozmw, jakie w lutym 2015 roku przeprowadzili w Budapeszcie premier Viktor Orban oraz prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Suma Chakrabarti uzgodniono obnienie grnej stawki do 0,31 proc, a w roku 2017 ma si ona zmniejszy do 0,21 proc.

W Wielkiej Brytanii opodatkowanie bankowych sum bilansowych wprowadzono w 2011 roku. Jego stawki stopniowo wzrastay, osigajc w 2014 roku 0,071 proc. w przypadku aktyww dugoterminowych i 0,142 proc. w przypadku aktyww krtkoterminowych. Zrnicowanie stawek uzasadnia si koniecznoci zachcania bankw do inwestowania w bardziej bezpieczne lokaty. Kwota wolna od opodatkowania wynosi dla kadej instytucji finansowej 20 mld funtw. Podatek ma przynosi corocznie skarbowi pastwa co najmniej 2,9 mld funtw.

Obowizujcy od 2012 roku w Belgii podatek od sum bilansowych z jednolit stawk 0,035 proc. dotyczy tylko krajowych bankw wraz z ich oddziaami zagranicznymi, pozostawiajc poza swym zasigiem belgijskie filie obcych bankw. Zebrane w ten sposb kwoty kierowane s do pastwowej Kasy Wkadw i Konsygnacji z przeznaczeniem na rezerw stabilizacyjn systemu bankowego.

We Francji skarb pastwa pobiera od 2011 roku na wasne potrzeby od kadego banku podatek od nadwyki jego obowizkowych minimalnych rezerw gotwkowych ponad 500 mln euro. Stawka tego podatku wzrosa w 2013 roku z 0,25 proc. do 0,5 proc.

Opodatkowanie bankw na rzecz finansowania pastwowego stabilizujcego funduszu restrukturyzacyjnego obowizuje w Niemczech od 2011 roku. Dotyczy wszystkich instytucji kredytowych dziaajcych na podstawie wydanych przez niemieckie wadze licencji bankowych, w tym rwnie oddziaw niemieckich bankw za granic, ale nie ich zagranicznych spek-crek.

Podatek pobierany jest w dwch czciach – od sumy bilansowej jeli wynosi ona co najmniej 300 mln euro i od znajdujcego si w posiadaniu danego banku pozabilansowego portfela instrumentw pochodnych. W pierwszym przypadku stawka jest zrnicowana, od 0,02 proc. dla kwot od 300 mln do 10 mld euro po 0,06 proc. dla kwot ponad 300 mld euro. W drugim przypadku obowizuje jednolita stawka 0,0003 proc. od nominalnej wartoci aktyww. czny wymiar podatku nie moe by wikszy ni 20 proc. bilansowego zysku banku.

Poza zapewnieniem rodkw dla funduszu restrukturyzacyjnego, ktrego docelowa wysoko wynosi 70 mld euro, podatek ma take osabi zainteresowanie bankw ryzykanck dziaalnoci inwestycyjn. W 2011 roku da niemieckiemu fiskusowi 600 mln euro wpyww zamiast prognozowanych 1,3 mld.

W Hiszpanii oglnopastwowy podatek, pacony przez banki od wkadw ich klientw po stawce 0,03 proc., zastpi w 2014 roku podobne opaty pobierane przedtem bez podstawy prawnej przez niektre hiszpaskie regiony. Uzyskiwane dziki temu corocznie 400 mln euro rzd bdzie kierowa na potrzeby 17 regionw autonomicznych.

Stanisaw Dmitrewski

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d13ad0b/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cpodatek0Eod0Eaktywow0Ebankowych0Eobowiazuje0Ew0Ewielu0Epanstwach0H22613840Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Prezes Kopalni Soli Wieliczka odwołany, szefowa PIP złożyła dymisję

W mundurze Kajetan d’Obyrn. Fot. Jakub Ociepa Agencja Gazeta

O decyzji RN spki poinformowao w pitkowym komunikacie Ministerstwo Skarbu Pastwa. Jak zaznaczono, zgodnie z kodeksem spek handlowych czonek zarzdu moe by w kadym czasie odwoany, tj. take przed upywem kadencji i bez podawania przyczyn.

Na pitkowym posiedzeniu rada nadzorcza wielickiej kopalni podja te uchwa w sprawie wszczcia postpowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Kopalni Soli Wieliczka SA.

Kajetan d’Obyrn peni to stanowisko od 2009 r., wczeniej m.in. zasiada w Radzie Miasta Krakowa z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Kopalnia Soli Wieliczka to jednoosobowa spka Skarbu Pastwa. Gwnym przedmiotem jej dziaalnoci jest ochrona podziemnego zabytku – zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali wiatowej wyrobisk grniczych.

Wielicka kopalnia dziaa nieprzerwanie od poowy XIII wieku. W cigu siedmiu stuleci na dziewiciu poziomach sigajcych do 327 metrw w gb wydrono 26 szybw i wybrano sl z 2040 komr. Pod Wieliczk powsta labirynt liczcy prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa si od koca XVIII w. W 1978 r. kopalnia zostaa wpisana na I List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

– – – – –

28 stycznia podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli pastwowej posowie opiniowa bd odwoanie Iwony Hickiewicz z funkcji szefowej Pastowej Inspekcji Pracy. Zoya ju ona dymisj.

Odwoani przez PiS

20.11. Leszek witochowski odwoany z funkcji prezesa ANR. Prezesem Waldemar Humicki.

27.11. Andrzej Gross odwoany z funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. P.o. prezesa zosta Daniel Obajtek.

30.11. Jakub Karnowski zrezygnowa z funkcji prezesa Grupy PKP. 11.12. Bogusaw Kowalski zosta nowym prezesem. 13.12. zrezygnowa. Od 14.12. obowizki prezesa peni Mirosaw Pawowski.

3.12. Pawe Tamborski zrezygnowa z prezesury GPW. 12.01. now prezes zostaa Magorzata Zaleska.

7.12. Andrzej Tersa odwoany z prezesury Energi. Prezesem zosta Dariusz Kakw; funkcj zacznie peni 4 stycznia 2016 r. (decyzja z 29.12.)

7.12. Krzysztof Zamasz odwoany z prezesury Enei. Prezesem zosta Mirosaw Kowalik; funkcj zacznie peni od 7 stycznia 2016 r. (decyzja z 30.12.)

8.12. Artur Brzska odwoany z funkcji prezesa KRUS. W jego miejsce p.o. Janina Pszczkowska.

8.12. Radosaw Szatkowski odwoany z prezesury ARR. W jego miejsce p.o. Anna Gut.

8 12. Andrzej Klesyk odszed na prob ministra skarbu z prezesury PZU. Dariusz Krzewina p.o. prezesa.

8. 12. Jerzy Kurella odwoany z funkcji prezesa Tauronu. Remigiusz Nowakowski prezesem.

11.12. Mariusz Zawisza odwoany z prezesury PGNiG. Piotr Woniak p.o. prezesa.

14.12. Adam Purwin zrezygnowa z funkcji prezesa PKP Cargo. Maciej Libiszewski zosta nowym prezesem 19.01.

14.12. Andrzej Filip Wojciechowski zoy rezygnacj z prezesury PKP PLK.

16.12. Robert Dziwiski, Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zoy dymisj. Zastpi go Jacek Szer.

16.12. Dariusz Jacek Krawiec odwoany z funkcji prezesa PKN Orlen. Nowym szefem koncernu zosta Wojciech Jasiski.

31.12. Jan Chadam, prezes Gaz-System poda si do dymisji, nowym prezesem zosta Tomasz Stpie.

31.12. Odwoano Henryka Majchrzaka z PSE, nowym prezesem mianowano Eryka Kossowskiego.

07.01.16 Odwoano Marcina Moskalewicza z funkcji prezesa PERN i powoao na to stanowisko Igora Wasilewskiego.

15.01.16 Micha Kaczmarzyk zrezygnowa z funkcji dyrektora PPL i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. W to miejsce powoano Mariusza Szpikowskiego.

18.01.16 Boena Lubliska-Kasprzak przestaa by prezesem PARP.

19.01.16 Dariusz Krzewina przesta peni obowizki prezesa PZU. Nowym prezesem mianowano Michaa Krupiskiego.

21.01.16 Adam Jasser odwoany z funkcji prezesa UOKiK. Bdzie peni obowizki do czasu wyboru nowego prezesa.

22.01.16 Kajetan d’Obyrn zosta odwoany z funkcji prezesa kopalni soli w Wieliczce.

22.01.16 Iwona Hickiewicz zoya dymisj z funkcji szefowej Pastwowej Inspekcji Pracy.

(INTERIA)

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d104e87/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cprezes0Ekopalni0Esoli0Ewieliczka0Eodwolany0Eszefowa0Epip0Ezlozyla0H2260A6640Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

DM PKO BP podwyższa zalecenie dla Eurocashu

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

„Cho brana nie bdzie wolna od wpywu polityki (podatek od sieci handlowych), czynniki makroekonomiczne w 2016 r. powinny sprzyja perspektywom spek handlu hurtowego i detalicznego” – napisano w raporcie.

„Powrt inflacji cen ywnoci widoczny ju w padzierniku i listopadzie 2015 roku, w poczeniu z silnym wzrostem wolumenowym (rednioroczny wzrost sprzeday detalicznej ywnoci w cenach staych YTD to 5,1 proc.), powinny odbi si pozytywnie na wzrost LFL na rynku. Umacniajc si sprzeda LFL za 4 kwarta 2015 pokazaa ju Biedronka (+3,8 proc. rdr)” – uwaaj analitycy.

Wyjaniaj, e powodem wysokiej dynamiki sprzeday ywnoci bdzie kontynuowany wzrost pac oraz zatrudnienia i idcy za tym wzrost popytu.

rdo informacji: DM PKO BP S.A.


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d104eab/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cdm0Epko0Ebp0Epodwyzsza0Ezalecenie0Edla0Eeurocashu0H2260A6860Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Prezes Kopalni Soli Wieliczka odwołany

W mundurze Kajetan d’Obyrn. Fot. Jakub Ociepa Agencja Gazeta

O decyzji RN spki poinformowao w pitkowym komunikacie Ministerstwo Skarbu Pastwa. Jak zaznaczono, zgodnie z kodeksem spek handlowych czonek zarzdu moe by w kadym czasie odwoany, tj. take przed upywem kadencji i bez podawania przyczyn.

Na pitkowym posiedzeniu rada nadzorcza wielickiej kopalni podja te uchwa w sprawie wszczcia postpowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa Kopalni Soli Wieliczka SA.

Kajetan d’Obyrn peni to stanowisko od 2009 r., wczeniej m.in. zasiada w Radzie Miasta Krakowa z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Kopalnia Soli Wieliczka to jednoosobowa spka Skarbu Pastwa. Gwnym przedmiotem jej dziaalnoci jest ochrona podziemnego zabytku – zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali wiatowej wyrobisk grniczych.

Wielicka kopalnia dziaa nieprzerwanie od poowy XIII wieku. W cigu siedmiu stuleci na dziewiciu poziomach sigajcych do 327 metrw w gb wydrono 26 szybw i wybrano sl z 2040 komr. Pod Wieliczk powsta labirynt liczcy prawie 300 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa si od koca XVIII w. W 1978 r. kopalnia zostaa wpisana na I List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

– – – – –

28 stycznia podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli pastwowej posowie opiniowa bd odwoanie Iwony Hickiewicz z funkcji szefowej Pastowej Inspekcji Pracy. Zoya ju ona dymisj.

Odwoani przez PiS

20.11. Leszek witochowski odwoany z funkcji prezesa ANR. Prezesem Waldemar Humicki.

27.11. Andrzej Gross odwoany z funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. P.o. prezesa zosta Daniel Obajtek.

30.11. Jakub Karnowski zrezygnowa z funkcji prezesa Grupy PKP. 11.12. Bogusaw Kowalski zosta nowym prezesem. 13.12. zrezygnowa. Od 14.12. obowizki prezesa peni Mirosaw Pawowski.

3.12. Pawe Tamborski zrezygnowa z prezesury GPW. 12.01. now prezes zostaa Magorzata Zaleska.

7.12. Andrzej Tersa odwoany z prezesury Energi. Prezesem zosta Dariusz Kakw; funkcj zacznie peni 4 stycznia 2016 r. (decyzja z 29.12.)

7.12. Krzysztof Zamasz odwoany z prezesury Enei. Prezesem zosta Mirosaw Kowalik; funkcj zacznie peni od 7 stycznia 2016 r. (decyzja z 30.12.)

8.12. Artur Brzska odwoany z funkcji prezesa KRUS. W jego miejsce p.o. Janina Pszczkowska.

8.12. Radosaw Szatkowski odwoany z prezesury ARR. W jego miejsce p.o. Anna Gut.

8 12. Andrzej Klesyk odszed na prob ministra skarbu z prezesury PZU. Dariusz Krzewina p.o. prezesa.

8. 12. Jerzy Kurella odwoany z funkcji prezesa Tauronu. Remigiusz Nowakowski prezesem.

11.12. Mariusz Zawisza odwoany z prezesury PGNiG. Piotr Woniak p.o. prezesa.

14.12. Adam Purwin zrezygnowa z funkcji prezesa PKP Cargo. Maciej Libiszewski zosta nowym prezesem 19.01.

14.12. Andrzej Filip Wojciechowski zoy rezygnacj z prezesury PKP PLK.

16.12. Robert Dziwiski, Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zoy dymisj. Zastpi go Jacek Szer.

16.12. Dariusz Jacek Krawiec odwoany z funkcji prezesa PKN Orlen. Nowym szefem koncernu zosta Wojciech Jasiski.

31.12. Jan Chadam, prezes Gaz-System poda si do dymisji, nowym prezesem zosta Tomasz Stpie.

31.12. Odwoano Henryka Majchrzaka z PSE, nowym prezesem mianowano Eryka Kossowskiego.

07.01.16 Odwoano Marcina Moskalewicza z funkcji prezesa PERN i powoao na to stanowisko Igora Wasilewskiego.

15.01.16 Micha Kaczmarzyk zrezygnowa z funkcji dyrektora PPL i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. W to miejsce powoano Mariusza Szpikowskiego.

18.01.16 Boena Lubliska-Kasprzak przestaa by prezesem PARP.

19.01.16 Dariusz Krzewina przesta peni obowizki prezesa PZU. Nowym prezesem mianowano Michaa Krupiskiego.

21.01.16 Adam Jasser odwoany z funkcji prezesa UOKiK. Bdzie peni obowizki do czasu wyboru nowego prezesa.

22.01.16 Kajetan d’Obyrn zosta odwoany z funkcji prezesa kopalni soli w Wieliczce.

22.01.16 Iwona Hickiewicz zoya dymisj z funkcji szefowej Pastwowej Inspekcji Pracy.

(INTERIA)

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625111/s/4d104859/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cnews0Cprezes0Ekopalni0Esoli0Ewieliczka0Eodwolany0H2260A6640Dutm0Isource0FGieldy0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm