Dlaczego musimy zarejestrować numer?

dlaczego musimy zarejestrować numer

Zmiany w ustawie antyterrorystycznej wprowadziły obowiązek rejestracji karty sim. Ustawa przewiduje, że podawać trzeba będzie adres zameldowania, a w przypadku jego braku zamieszkania lub korespondencyjny, nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Artykuł został stworzony z udziałem specjalistów z kancelarii radcy prawnego – http://przemyslawmalinowski.pl/.

Obowiązek rejestracji

Pierwsze kontrowersje wprowadził obowiązek podawania danych przy kupnie karty prepaid. Zarzucano, że państwo nadmiernie chce inwigilować obywateli. Podążając za przepisami ustawy antyterrorystycznej, posiadacz karty sim ma obowiązek ją zarejestrować, aby móc korzystać z usług operatorów komórkowych. Od dnia 26.07.2016 każdy musi zarejestrować swój numer. Czas na rejestrację numeru mamy do 1.07.2017, po tym dniu wszystkie niezarejestrowane numery zostaną usunięte. Aby zarejestrować kartę, należy udać się do salonu operatora. Kolejki w salonach będą coraz dłuższe, dlatego radzimy, aby zarejestrować numer jak najszybciej. Dzieci i młodzież podlegają tym samym warunkom. Młodzież, która ukończyła 13 lat i posiada dowód lub paszport, może sama tego dokonać. Młodsze dzieci muszą poprosić rodziców o wyręczenie w tej sprawie.

Rejestracja numeru niesie ze sobą plusy. Operatorzy, chcąc przyciągnąć Klientów, proponują wzamian np. dodatkowy internet lub pieniądze na wykorzystanie podczas rozmów. Jeśli rejestrację zostawi się na ostatnią chwilę, nawet podanie danych może nie wystarczyć do utrzymania działania numeru, gdyż konsultant po prostu może nie mieć dla Ciebie czasu.
Zapraszamy do zapoznania się z poprzednim artykułem, w którym pisaliśmy o tym, czym zajmuje się kancelaria prawna.

 

Czym zajmuje się kancelaria prawna?

Wśród społeczeństwa, które nigdy nie miało do czynienia z prawnikami, panuje przeświadczenie, że prawnik zajmuje się wyłącznie pracą w sądzie i orzekaniem w sprawach kryminalnych. Warto zaznaczyć, że praca prawnika wyraźnie wykracza poza te stereotypy – kancelaria prawna zajmuje się całym szeregiem spraw i obowiązków.

Kancelaria prawna nie tylko w sądzie

Kancelaria prawna Opole,  a także firmy prawnicze, wykonują całą masę obowiązków pozasądowych. O zakresie ich pracy najszybciej dowiemy się poprzez stronę internetową spółki, np. http://przemyslawmalinowski.pl/zespol-i-wspolpracownicy/ . Przede wszystkim zajmują się dochodzeniem i ochroną praw klientów, czasem bez konieczności angażowania w całą sprawę sądu. Takimi sprawami bez konieczności wychodzenia poza kompetencje kancelaria prawna Opole jest na przykład dochodzenie praw autorskich czy majątkowych. Tu najczęściej adwokaci asystują w zabezpieczeniu honorarium, czy też rzeczy, które należą do prawowitego właściciela. Kancelaria adwokacka w ten sposób reprezentuje interesy klienta. W zakres pracy większości kancelarii jest również pozyskanie odszkodowania za na przykład pomyłki lekarskie, albo – bardziej powszechne, za niedokładne wykonanie jakiejkolwiek usługi. W wielu takich przypadkach udaje się dojść do porozumienia stron bez konieczności przenoszenia sporu na sale sądowe.


Pomaga w różnych sytuacjach


Kancelaria prawna Opole może zaoferować swoją pomoc na polu różnych, często nieprzyjemnych sytuacji życiowych. O tym, dlaczego warto udać się do radcy prawnego pisaliśmy tutaj.  Jeżeli zwolnienie z pracy było nieadekwatne do warunków umowy i bezprawne, adwokat może albo starać się o przywrócenie stanowiska pracy, albo o zadośćuczynienie wynikające ze straty pracy, a także odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów związanych ze stratą zatrudnienia. Pracownicy kancelarii prawniczych i radcy prawni są tez używani przez przedsiębiorstwa, w celu opiniowania sygnowanych umów, ale też ściągania należności od nieuczciwych klientów.

Prawo Spółek: ustawa rozszerzająca listę chronionych spółek

29 stycznia 2016 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Celem nowelizacji ustawy z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, zwanej dalej “ustawą o kontroli” jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zostać uznane za podlegające ochronie. Co to oznacza? Regulacja obejmie podmioty gospodarcze, której przedmiotem dzałalności jest produkcja renu lub wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Czyli chodzi o podmioty, które mogą być zakwalifikowane jako istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Z związku z tym nastąpiło poszerzenie katalogu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli, tj. przedmiotów działalności gospodarczej, które muszą wykonywać podmioty, aby mogły zostać uznane za podmiot objęty ochroną. (Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą z zakresu prawa spółek i prowadzisz przedsiębiorstwo z zakresu wyżej wymienionego to zapraszam do naszej Kancelarii Prawnej w celu uzyskania profesjonalnej obsługi prawnej) W związku z nowelizacją ustawy obejmie ochronę ochronę podmiotów, które zależy bezpieczeństwo dostaw komponentów w łańcuchu produkcyjnym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, używanych do produkcji statków powietrznych oraz amunicji i środków bojowych.

Budżet na 2016r. uchwalony. Zakładany deficyt to 54,7 mld złotych

Za nami kolejne nocne posiedzenie Sejmu. Tym razem podczas obrad udało się przyjąć projekt budżetu na bieżący rok. Zakłada on zwiększenie deficytu do 54,7 mld złotych. Zdaniem ministra finansów, jest to poziom bezpieczny dla naszej gospodarki, a przy tym pozwala na realizację głównych celów polityki prorodzinnej planowanej przez rząd. Budżet zakłada wzrost PKB o 3,8% i inflację na poziomie 1,7%.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przyjęto projekt budżetu na bieżący rok. Zgodnie z jego założeniami, deficyt osiągnie 54,7 mld złotych. Szef resortu finansów twierdzi, że nie wpłynie on negatywnie na naszą gospodarką, za to pozwoli z powodzeniem prowadzić zaplanowaną przez Prawo i Sprawiedliwość politykę prorodzinną. Deficyt sektora finansów publicznych ma stanowić 28% polskiego Produktu Krajowego Brutto.

Jeśli chodzi o przewidywania odnośnie tempa rozwoju rodzimej gospodarki, to posłowie założyli, że PKB ma wzrosnąć o 3,8% na przestrzeni całego roku. Oprócz tego prognozują, że średnioroczny wzrost cen produktów i usług wyniesie 1,7%. Zdaniem polityków należących do partii rządzącej, dochody budżetowe będą na tyle wysokie, że bez problemu uda się sfinansować założenia i wejść w następny, 2017r. z „czystym kontem”.

Między czwartkiem a sobotą niższa izba Parlamentu podjęła decyzje w sprawie przeszło 300 poprawek, spośród których przyjęto ponad 20 projektów. Wszystkie były autorstwa PiS-u. Wśród nich pojawiła się m.in. ta zakładająca zmniejszenie kwoty przeznaczanej na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego budżet ma zostać uszczuplony o 10 mln złotych. Część tej kwoty zostanie wydana na organizację Światowych Dni Młodzieży.

Ponadto przyjęto poprawkę dotyczącą stworzenie rezerwy celowej, która będzie opiewała na 15 mln złotych. Środki zostaną wydane na organizację Światowych Dni Młodzieży. Aby było to możliwe, zmniejszone o ok. 6,5 mln złotych mają zostać wydatki na Najwyższą Izbę Kontroli, a o ok. 3,8 mln złotych zmniejszona zostanie pula wędrująca do Krajowego Biura Wyborczego.

Jedna z poprawek zakłada również zmniejszenie funduszy na działalność Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Pamięci Narodowej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Dziecka i Krajowego Rejestru Sądowego.

Większość zaoszczędzonych środków ma stanowić rezerwę budżetową, choć niektóre przydadzą się na podwyżki dla służby więziennej, a przede wszystkim, na organizację wspomnianych już Światowych Dni Młodzieży.

Źródło: http://www.pieniadz.pl/Budzet,na,2016r,uchwalony,Zakladany,deficyt,to,54,7,mld,zlotych,1-70056-1.html

Sondaż TNS Polska – Nowoczesna i PO mogłyby utworzyć koalicję

TNS Polska opublikował wyniki najnowszego sondażu politycznego. Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, to rządy objęłaby koalicja utworzona przez Nowoczesną Ryszarda Petru i Platformę Obywatelską. Do Sejmu wszedłby również ruch Kukiz ’15. Nieco inaczej prezentują się jednak wyniki badania przeprowadzonego przez CBOS. Tutaj liderem jest PiS z poparciem na poziomie 36%. Koalicja opozycyjna zyskałaby 32% głosów.

TNS Polska przeprowadziło sondaż dotyczący poparcia dla poszczególnych partii z polskiej sceny politycznej. Chociaż liderem pozostaje partia rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, to jednak według tych danych, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyłoby 31,2% głosów, co oznacza, że nie doszłoby do samodzielnej władzy. Ostateczne wyniki byłyby zupełnie inne i zdecydowanie zaskakujące.

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się dziś lub w najbliższych dniach, to najprawdopodobniej władzę w kraju objęłaby koalicja utworzona przez Nowoczesną Ryszarda Petru oraz Platformę Obywatelską prowadzoną przez Grzegorza Schetynę. Według sondażu, ugrupowania mogłyby liczyć na poparcie wynoszące odpowiednio 24,4% i 21,1%. Poza tym do Sejmu dostałaby się już tylko partia Kukiz ’15, na którą głosować chce 9,5% respondentów.

Poza niższą izbą Parlamentu znalazłoby się ugrupowanie KORWiN, na które zagłosowałoby 4,2% badanych, a także Zjednoczona Lewica i partia Razem, które poparłoby po 3,5% wyborców oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które mogłoby liczyć na 2,0% głosów.

Takie wyniki dają prawdopodobieństwo, że w następnych wyborach może wygrać Nowoczesna, a jej lider, czyli Ryszard Petru mógłby zostać premierem naszego kraju. Na razie jednak zostało jeszcze sporo czasu do ewentualnej zmiany rządu, a to oznacza, że zmienić mogą się też rankingi zaufania.

Nieco inaczej prezentuje się sondaż przygotowany przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Według jego danych, PiS pozostaje partią o największym poparciu i jest ono jeszcze wyższe niż w poprzednim przypadku – wynosi 36%. Za partią rządzącą plasuje się Nowoczesna z poparciem na poziomie 18%. Najniższe miejsce podium zajmuje PO z wynikiem 14%. Na ugrupowanie Pawła Kukiza chciałoby głosować 11% pytanych.

Źródło: http://www.pieniadz.pl/Sondaz,TNS,Polska,Nowoczesna,i,PO,moglyby,utworzyc,koalicje,1-70017-1.html

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej

×

Tre dostpna rwnie w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

Ten artyku moesz przeczyta rwnie w wersji mobilnej »

Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej /©123RF/PICSEL

Generalnie, jeli przedsibiorca sprzedaje towary czy usugi na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrujcej i wydawania klientom paragonw (art. 111 ustawy o VAT).

Minister Finansw w 3 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych z dnia 4 listopada 2014 r. wskaza jednak wyjtek od tej zasady – przedsibiorca nie musi kupowa kasy fiskalnej, jeli jego obrt na rzecz osb prywatnych oraz rolnikw ryczatowych nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 z (przy dziaalnociach otwartych w zeszym roku, obrt nie moe przekroczy tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynnoci w poprzednim roku podatkowym). W tym samym paragrafie minister wskazuje, e zwolnienie obowizuje nie duej ni do 31 grudnia 2016 r.

Kasa fiskalna w dziaalnoci nieunikniona

Nie rzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy unikaj pacenia podatkw, deklarujc jedynie cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy limitu 20 tys. z. W uzasadnieniu do ww. rozporzdzenia minister zaznaczy, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz konsumentw czy rolnikw ryczatowych bdzie musia korzysta z kasy i drukowa paragony, a dostpne zwolnienia znikn. Wszystko w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw oraz praw konsumentw.

Do tej pory zwolnienia byy stopniowo okrajane, innymi sowy prawo do zwolnienia byo sukcesywnie odbierane kolejnym grupom przedsibiorcw. Warto pamita, e ostatnie zmiany w tym zakresie weszy w ycie 1 stycznia 2015 r. I tak, na lata 2015-2016 m.in. przesta obowizywa limit 20 tys. z dla konkretnych usug warsztatw samochodowych, stacji diagnostycznych pojazdw, lekarzy i dentystw, prawnikw, fryzjerw i kosmetyczki oraz lokali wiadczcych usugi gastronomiczne (z wyjtkiem usug wiadczonych na pokadach samolotw i usug stowek w placwkach owiatowych prowadzonych przez te placwki). W tych obszarach ministerstwo dopatrzyo si w 2014 r. najwicej naduy w zakresie ewidencjonowania sprzeday.

Moment zakupu kasy

W przypadku przedsibiorcw wiadczcych usugi wymienione w 4 ww. rozporzdzenia (m.in. w zakresie wymiany opon, bada i przegldw technicznych pojazdw, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych), instalacja kasy fiskalnej musi by natychmiastowa. Z kolei wszyscy c, ktrych obejmuje jeszcze zwolnienie do 20 tys. z, kas bd musieli kupi po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci ( 5 ust. 1 ww. rozporzdzenia).

Katarzyna Miazek

rdo informacji: Tax Care S.A.


Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c84c57b/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Costatni0Erok0Eodraczania0Ezakupu0Ekasy0Efiskalnej0H2230A60A40Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Skutki podatkowe zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń

Wypaty wynagrodzenia za prac dokonuje si co najmniej raz w miesicu, w staym terminie /©123RF/PICSEL
  • W 2016 r. adne ze wit nie przypada w sobot. Zatem pracodawcy, ktrzy stosuj podstawow organizacj czasu pracy i dniami wolnymi z tytuu przecitnie piciodniowego tygodnia pracy s u nich soboty, nie musz wyznacza w przyszym roku innych dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracownikw. wicej »

O jedn wypat mniej

Zmiana terminu wypaty wynagrodze moe nastpi w wyniku jego przesunicia z ostatniego dnia miesica na pocztek kolejnego (np. na 5. dzie) lub operacji odwrotnej. Zamy, e mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem, a miesicem, w ktrym dochodzi do zmiany terminu wypaty wynagrodzenia, jest listopad 2015 r. Wwczas w listopadzie nie dojdzie do adnej wypaty – padziernikowe wynagrodzenie zostao bowiem wypacone w padzierniku, a listopadowe wynagrodzenie zostanie wypacone po zakoczeniu miesica do 5 grudnia 2015 r.

» zaliczki na podatek

Dokonujc wypaty wynagrodzenia pracowniczego za listopad w grudniu 2015 r., od tego przychodu ze stosunku pracy pracodawca jako patnik zobowizany jest pobra zaliczk na podatek dochodowy na zasadach okrelonych w art. 32 ustawy o pdof. Przy jej obliczaniu powinien zastosowa waciwe dla pracownika tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodw i kwot zmniejszajc podatek w pojedynczej wysokoci. Ustawodawca okreli ich wysoko w skali miesica. Std brak moliwoci zastosowania ich w miesicu, w ktrym nie nastpia adna wypata (w analizowanym przypadku – w listopadzie) nie uprawnia pracodawcy do zastosowania podwjnych kosztw uzyskania przychodw i podwjnej kwoty zmniejszajcej zaliczk na podatek przy obliczaniu zaliczki na podatek od nalenego za ten miesic wynagrodzenia wypaconego w miesicu nastpnym (tu: w grudniu). To z kolei oznacza, e w omawianym przypadku zmiana terminu wypaty wynagrodze skutkuje u patnika ustalajcego zaliczki na podatek od pracowniczych nalenoci stosowaniem kosztw uzyskania przychodw i kwoty zmniejszajcej za 11 miesicy (tj. od stycznia do padziernika i za grudzie).


Pracownikowi wiadczcemu prac przez cay rok bez wzgldu na liczb wypat wynagrodze dokonanych w trakcie roku, w rozliczeniu rocznym przysuguj koszty i kwota wolna za 12 miesicy.

» rozliczenie roczne

Faktycznie zastosowane przez patnika na etapie obliczania zaliczek na podatek koszty i kwota zmniejszajca zostan przez niego wykazane w sporzdzanej po zakoczeniu roku podatkowego informacji PIT-11. W omawianym przypadku bd to kwoty przysugujce za 11 miesicy. Nie oznacza to jednak, e po stronie podatnika (pracownika) zmniejszenia te za jeden miesic przepadaj bezpowrotnie. Pracownik, ktry wiadczy prac przez cay rok podatkowy, ma prawo koszty „pominite” na etapie obliczania zaliczki odzyska w skadanym po zakoczeniu roku podatkowego zeznaniu rocznym. Tak wic ma on prawo wykaza w nim koszty za 12 miesicy oraz uwzgldni w penej wysokoci kwot zmniejszajc podatek (tj. 556,02 z). Jeeli patnik sporzdza roczne obliczenie podatku PIT-40, rwnie powinien uwzgldni koszty uzyskania przychodu za cay rok, a take zastosowa kwot zmniejszajc w penej wysokoci.

Rok z dodatkow wypat

Przeanalizujmy teraz sytuacj odwrotn, tzn. gdy nastpuje przesunicie terminu wypaty za dany miesic z pocztku nastpnego miesica na ostatni dzie miesica, ktrego wypata dotyczy (czyli np. z 5 grudnia 2015 r. na 30 listopada 2015 r.). Taka zamiana powoduje, e w miesicu, w ktrym zaczyna obowizywa nowy termin wypaty, pracownik otrzymuje wynagrodzenia za dwa miesice. Jeli nowy termin zaczby obowizywa w listopadzie 2015 r., to w miesicu tym pracownik uzyska przychd ze stosunku pracy, na ktry bdzie skadao si wynagrodzenie nalene za padziernik – patne do 5 listopada 2015 r. oraz wynagrodzenie nalene za listopad – patne 30 listopada.

» zaliczka na podatek

Od kadej ze wskazanych wypat wynagrodzenia pracodawca ma obowizek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednak przy wicej ni jednej wypacie wynagrodzenia w miesicu wane jest to, aby zaliczka na podatek bya obliczona od sumy wypat wynagrodze dokonanych w danym miesicu (tu: 5 i 30 listopada). Oznacza to, e kad kolejn wypat (tj. z 30 listopada) naley rozlicza narastajco, tj. cznie z wypat wczeniejsz (tj. z 5 listopada). Poniewa wypata obu wynagrodze w listopadzie nastpuje z jednego stosunku pracy, trzeba pamita, e ustalajc zaliczk na podatek naley zastosowa pojedyncze koszty uzyskania przychodw oraz uwzgldni miesiczn kwot zmniejszajc podatek w pojedynczej wysokoci.

» rozliczenie roczne

Dla wielu pracownikw omawiany sposb przesunicia terminu wypaty moe skutkowa otrzymaniem w roku podatkowym wynagrodze za 13 miesicy – wystarczy, e byli oni zatrudnieni od grudnia jednego roku do grudnia roku nastpnego, np. od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r., a zmiana terminu wypaty z 5. dnia nastpnego miesica na 30. dzie danego miesica nastpiaby w ktrymkolwiek miesicu, np. w listopadzie 2015 r. Wwczas, co ju zaznaczylimy, w miesicu zmiany terminu wynagrodzenia nastpi zbieg wypat za 2 miesice (w listopadzie – za padziernik i za listopad). Jak ju to rwnie zostao omwione, w trakcie roku – na etapie obliczania zaliczki – uwzgldnione zostan koszty uzyskania przychodw za 12 miesicy (w miesicu zbiegu wypat mona zastosowa tylko pojedyncze koszty). Co rwnie wane, w takiej wysokoci musz by nie tylko wykazane przez pracodawc w sporzdzanym po zakoczeniu roku podatkowego PIT-11 (lub PIT-40). Pracownik jako podatnik nie moe ich uwzgldni w wyszej wysokoci (tj. od 13 wypat) w skadanym przez siebie zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

autor: Agata Ciela
Gazeta Podatkowa nr 95 (1240) z dnia 2015-11-26

GOFIN podpowiada

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c7f271d/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cskutki0Epodatkowe0Ezmiany0Eterminu0Ewyplaty0Ewynagrodzen0H220A93290Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Dzięki kasom fiskalnym w warsztatach i u fryzjerów budżet w tym roku zarobi 35 mln zł

Dziki kasom fiskalnym w warsztatach i u fryzjerw budet w tym roku zarobi 35 mln z /©123RF/PICSEL

W listopadzie 2014 r. w ycie weszo rozporzdzenie, likwidujce zwolnienie z obowizku korzystania z kas fiskalnych dla niektrych grup podmiotw. Co do zasady, obowizek korzystania z kasy powstaje, jeli podmiot sprzedaje swoje usugi osobom fizycznym i jego obroty przekrocz 20 tys. z.

Jednak minister finansw ma prawo do likwidacji tego zwolnienia i z tego prawa ju skorzysta, np. w odniesieniu do przedsibiorcw prowadzcych przewz osb.

W rozporzdzeniu z listopada 2014 r. prawo do zwolnienia straciy warsztaty (podmioty zajmujce si napraw i wymian opon, napraw pojazdw silnikowych), punkty zajmujce si badaniami technicznymi pojazdw, lekarze i dentyci, prawnicy i doradcy podatkowi oraz fryzjerzy, kosmetyczki, restauracje i firmy zajmujce si sprzeda perfum.

Zgodnie z przepisami, ci przedsibiorcy musieli u siebie zainstalowa kasy fiskalne najpniej w dwa miesice od chwili rozpoczcia wiadczenia takich usug. Czyli w wikszoci przypadkw kasy zaczy dziaa od koca lutego. Obecnie resort za zaprezentowa skutki tej nowej regulacji.

50 tys. podmiotw zainstalowao kasy

Jak wynika z dokumentu opublikowanego w Rzdowym Centrum Legislacyjnego, cznie kasy fiskalne musiao zakupi ok. 50 tys. osb – tak liczb przynajmniej odnotowano w II kw. 2015 r. Jako e budet zwraca 90 proc. kosztw nabycia kasy (nie wicej ni 700 z), operacja kosztowaa budet ok. 55 mln z, a wic o ok. 7 mln z wicej ni zakada budet.

Za to resort spodziewa si, e rnica midzy zwikszonym poborem VAT a wydatkami zwizanymi z instalacj kas fiskalnych wyniesie 46 mln z dla caego roku 2015. A wic tyle budet zarobi w pierwszym roku obowizywania rozporzdzenia, a 125 mln z w drugim (w 2016 r.). Tymczasem szacunki uwzgldniajce ju wyniki II kw. mwi, e w caym roku 2015 zysk budetu signie 35 mln z, a w roku 2016 – ju 120 mln z.

Wpywy z VAT wzrosy o ponad 17 proc.

Jednak resort wskazuje, e decyzja o wprowadzeniu kas fiskalnych wrd wskazanych w rozporzdzeniu zwikszya wpywy z VAT od tej kategorii podmiotw o 17,4 proc. w II kw. 2015 r. do II kw. 2014 r.

Wzrosy take deklarowane przez usugodawcw obroty. W grupie, ktra objo cofnicie zwolnienia, wzrost obrotw wynis 31 proc., liczc II kw. 2015 r . do II kw. 2014 r. Tymczasem, jak podaje MF, w grupie przedsibiorcw, ktrzy kasy ju posiadali, wzrost obrotw w tym samym okresie wynis 5 proc.

Marek Siudaj

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c7ba232/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cdzieki0Ekasom0Efiskalnym0Ew0Ewarsztatach0Ei0Eu0Efryzjerow0Ebudzet0Ew0H22231680Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Podatkowe oszczędności na koniec roku – leasing i sponsoring

Podatkowe oszczdnoci na koniec roku /©123RF/PICSEL

W zeznaniu rocznym za 2015 r., jakie skada bdziemy w 2016 r., wykaemy osignite w 2015 r. przychody i poniesione koszty. By moe nabylimy w tym roku prawo zastosowania w rocznym PIT-cie odlicze od dochodu (przekazalimy darowizn na dom dziecka, oddalimy krew), by moe bdziemy mogli odliczy od podatku ulg na dzieci. Wysoko zobowizania wobec fiskusa mona jeszcze zoptymalizowa grudniowymi zakupami.

Zakupy do 3500 z lub umowa leasingu

Niemay koszt moe wygenerowa zakup kilku rodkw trwaych, ale uwaga – warto jednego nie moe przekracza 3500 z, liczc ju cznie np. z kosztami transportu czy montau. Z punktu widzenia prawa podatkowego nie bd one rodkami trwaymi, a co za tym idzie, zbdne bdzie wpisanie ich do ewidencji rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, czyli zbdna bdzie te ich amortyzacja.

Przykad 1

Przedsibiorca kupi i odda do uywania 18 grudnia br. 7 nowoczesnych biurek dla siebie i swoich pracownikw. Cena netto nabycia jednego biurka wyniosa 2 800 z (transport by darmowy). Jeszcze w grudniu rozliczy zatem w kosztach uzyskania przychodu warto 19 600 z (2800 z * 7).

A co z zakupem na firm np. samochodu o wartoci 90 000 z? Warto pamita, e rodki trwae (czyli rzeczy czy prawa drosze ni 3500 z i speniajce reszt warunkw do zakwalifikowania ich do majtku formowego) podlegaj amortyzacji dopiero od nastpnego miesica. Czyli od zakupionego za gotwk czy na kredyt w grudniu auta, pierwszy odpis amortyzacyjny stanowicy koszt firmowy miaby miejsce w styczniu. Jeli chcemy jeszcze w grudniu kupi do dziaalnoci auto i jednoczenie oszczdzi co na podatku, rozsdniejszym wyborem bdzie leasing. W tym przypadku jeszcze w kosztach grudniowych (w miesicu podpisania umowy leasingu o odpatne uytkowanie pojazdu) bdziemy mogli odliczy tzw. wpat wstpn. W zalenoci od indywidualnej umowy, wpata wstpna moe wynosi nawet kilkadziesit procent wartoci auta, co przy droszym samochodzie mogoby oznacza oszczdno na PIT-cie z rzdu kilkudziesiciu tysicy zotych.

Umowa sponsoringu

Sporym kosztem firmowym moe si rwnie okaza wydatek na sponsoring, np. lokalnego klubu sportowego czy wybranego sportowca. Przedsibiorca rozliczy w kosztach dziaalnoci tak cz wydatku na sponsoring, ktra jest rwna uzyskanej w zamian wartoci reklamy jego firmy.

Umowa sponsoringu to umowa wzajemnie zobowizujca. W zamian za finansow czy rzeczow pomoc, sponsorowany reklamuje sponsora, jego firm i jej produkty czy usugi – robi wszystko, co pozwoli zwikszy renom i popularno na rynku, co przeoy si na zwikszone przychody. Mona zatem powiedzie, e wydatki na sponsoring to tak naprawd wydatki na reklam. Std wane, aby przedsibiorca odrnia je od przekazanego np. dziecicemu klubowi sportowemu sprztu w ramach darowizny. Darowizna ma charakter jednostronnie zobowizujcej i jej o jej warto nie mona powikszy firmowych kosztw.

Przykad 2

Przedsibiorca zdecydowa si zosta sponsorem lokalnej druyny pikarskiej. W ramach umowy sponsoringu ufundowa druynie nowe profesjonalne buty sportowe i nowy sprzt treningowy, wydajc w sumie 15 000 z. Warto reklamy wyniosa za 8000 z i to wanie maksymalnie tak warto sponsor moe „wrzuci” w koszty.

Katarzyna Miazek

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c5f6fcc/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Cpodatkowe0Eoszczednosci0Ena0Ekoniec0Eroku0Eleasing0Ei0Esponsoring0H22268790Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm

Kiedy można anulować fakturę?

Kiedy mona anulowa faktur? /©123RF/PICSEL

O anulowaniu faktury mwi jedynie fiskus i sdy – przepisy zarwno ustawy o VAT, jak i rozporzdze wykonawczych nie odnosz si do tej kwestii wcale. Jedynie, jak czytamy w art. 106 ustawy o VAT (przepisy dziau XI „Dokumentacja”, rozdziau I „Faktury”) stosuje si generalnie do dokumentowania sprzeday oraz dostawy towarw i wiadczenia usug i przekazywania innemu podmiotowi (nabywcy). Faktura potwierdza zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Zdaniem organw podatkowych zatem, faktura wystawiona, ale niewdroona do obrotu prawnego nie jest faktur w rozumieniu ustawy.

Wyjtkowe sytuacje

Jak zaznaczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2015 r. o sygn. IBPP2/443-1309/14/ICz, podatnik powinien traktowa anulowanie faktury w sposb wyjtkowy i wykorzystywa je wycznie, jeli wystpi taka wyjtkowa okoliczno. A jest ni przypadek, kiedy faktura dokumentuje czynno rzeczywicie niedokonan.

Innymi sowy, anulowa faktur mona wtedy, gdy nie doszo do dostawy towarw lub usuga nie zostaa wykonana i jednoczenie dokument nie zosta wprowadzony do obrotu prawnego, a sprzedawca posiada zarwno kopi jak i orygina faktury. W praktyce moe mie to miejsce, kiedy w drodze do nabywcy jego zamwienie zostaje skradzione.

Inaczej sprawa kradziey zamwienia i anulowania faktury bdzie wyglda przy wewntrzwsplnotowej dostawie towarw. Jeli zamwienie opucio granice Polski i poza nimi zostao skradzione, to i tak moe doj do wywozu towarw do innego kraju UE, czyli do WDT – sprzedawca nie moe anulowa faktury. Dowodem potwierdzajcym WDT s przewanie dokumenty przewozowe czy specyfikacja zamwienia. Natomiast mog nim by rwnie korespondencja handlowa z nabywc, dokumenty dotyczce ubezpieczenia transporty czy wreszcie protok policyjny potwierdzajcy, e do kradziey zamwienia doszo za granic, co potwierdza NSA w wyroku z 20 lipca 2012 r. o sygn. akt I FSK 1637/11. Brak potwierdzenia odbioru przez samego nabywc nie podwaa prawa sprzedawcy do rozliczenia transakcji na gruncie VAT-u.

Zdarzy te si moe, e klient odmawia przyjcia towaru i z tak adnotacj faktura wraca do sprzedawcy. Tutaj pada pytanie, czy w takim przypadku, kiedy nabywca by w posiadaniu faktury, mona mwi, e nie zostaa ona wprowadzona do obrotu? Organy podatkowe wyday rozbiene stanowiska w tej sprawie.

W wyroku NSA z 12 padziernika 2010 r. sd orzek, e do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego dochodzi zarwno, gdy nabywca przyjmuje faktur, ewidencjonuje j i rozlicza, jak i wtedy, gdy odsya j sprzedawcy – liczy si bowiem ju samo wyjcie wystawionej faktury poza mury firmy sprzedawcy.

Z kolei Izba w Poznaniu w interpretacji z 30 marca 2009 r. o sygn. ILPP2/443-15/09-2/MN uznaa, e w drodze wyjtku mona anulowa niesusznie wystawion faktur, jeli po pierwsze e nie doszo do wykonania usugi, a po drugie faktura nie zostaa wprowadzona do obrotu prawnego, tj. dokonano zwrotu jej oryginau i kopii i nie zostaa ujta w ewidencjach kontrahenta.

Anulujemy i orygina, i kopi

Sama czynno anulowania sprowadza si do przekrelenia obu egzemplarzy faktury, tj. jej oryginau oraz kopii, i dokonaniu na niej adnotacji, ktre uniemoliwi jej ponowne wykorzystanie. Trzeba te poda dat anulowania. Anulowanych faktur si nie wyrzuca, tylko trzyma w dokumentacji tak jak pozostae dokumenty podatkowe.

Kiedy decydujemy si anulowa faktur, ktr ju rozliczylimy w deklaracji podatkowej, w chwili jej anulowania mamy prawo skorygowa VAT naleny poprzez sporzdzenie korekty deklaracji.

Katarzyna Miazek

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625114/s/4c441b7f/sc/3/l/0Lbiznes0Binteria0Bpl0Cpodatki0Cnews0Ckiedy0Emozna0Eanulowac0Efakture0H220A70A770Dutm0Isource0FPodatki0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm